Shortly after being bullied out of the UK Conservative Party by Prime Minister Boris Johnson’s government, Nicholas Soames, the grandson of Winston Churchill and veteran parliamentarian over nearly 40 years said “I am truly very sad that it should end in this way”. I share these sentiments as I leave my position as vice president […]

English version below ”Vi behövs” är temat för årets Pride i Stockholm. Det är ett tema som är lätt att skriva under på. Öppenhet inför olika perspektiv, infallsvinklar och utgångspunkter är berikande och skapar bättre förutsättningar för ett samhälle där allas egenskaper, bakgrunder och kompetenser värdesätts och används. Ett samhälle där alla behövs är hållbart […]

Som ett första steg i granskningen av vårt kvalitetsarbete har vi nu lämnat in en självvärdering där vi beskrivit kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Självvärderingen är fastställd av rektor och utgår från UKÄ:s ”Vägledning för granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete”. Bedömningsområdena utgörs av styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; […]

In the last two weeks, I had the pleasure of giving a welcoming address at two important and interesting seminars at KIB torget. First out was the KI Sustainability Day 2019, on May 7th. It is crucial that Karolinska Institutet takes responsibility for, and drives, societal development where our environment is becoming an increasingly pressured issue. […]

(An English version will follow below) I veckan var det formell invigning av företaget Bayers nya lokaler på campus Solna. Inflyttningen är ett led i fastighetsägaren Akademiska Hus strategiska satsning på att fylla de lokaler som KI nu lämnat med verksamhet som på ett naturligt och logiskt sätt anknyter till sådant som varit signum för […]

Igår hade Akademiska Hus bjudit in till konferens i Biomedicum om ”Klimatsmarta miljöer för framtidens campus”. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, talade om högskolepolitik och klimatsmarta miljöer, om kompetensförsörjningen som ska innefatta alla, om digitaliseringens möjligheter inte minst för miljön samt om energieffektivitet. Hon pratade också om lärosätenas ansvar för miljön liksom […]

(An English version follows below) På senare tid har Karolinska Institutet fått en del uppmärksamhet för att vi är den statliga myndighet som via våra resor släpper ut mest koldioxid. Även om vi kommer lite längre ned i listan när antalet anställda beaktas, så är det ändå en viktig och nyttig signal till oss att […]

I fredags hade vi en mycket intressant eftermiddag om ”Karriärvägar, bias och bedömning – Hur skapar vi goda förutsättningar för alla?” Regissörer för eftermiddagen var Jenny Wiklund, samordnare vid rekryteringsenheten och Klara Regnö, jämnställdhetsstrateg. Tusen Tack för ett väl genomfört program! Inbjudna var personer från två lärosäten i Stockholm som lyft jämställdhetsarbetet till ledningsagendan. Först ut var Anna […]

Yesterday, Anders Gustafsson, Bob Harris and myself met the participants of the research group leader course on the final day of their programme. It was very interesting and rewarding to try to address their often challenging and clearly highly relevant questions and hopefully we brought some clarity on some issues. We certainly got comments, questions […]

Ole Petter Ottersen and myself were very happy to host the “Läkare utan gränser” or Medecins sans frontiers (MSF) Paediatric Days at our Solna campus this weekend and I had the priviledge of giving a short opening address where it was obvious to relate to our vision and strategies. Our new vision, to advance knowledge about life and […]