(An English version follows below)

På senare tid har Karolinska Institutet fått en del uppmärksamhet för att vi är den statliga myndighet som via våra resor släpper ut mest koldioxid. Även om vi kommer lite längre ned i listan när antalet anställda beaktas, så är det ändå en viktig och nyttig signal till oss att vi behöver göra mer för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Det gäller hela vår verksamhet – från det lilla, dagliga och lokala till det stora, långsiktiga och globala. Vår förändrade livsstil för att minska vår klimatpåverkan måste börja här och nu.

Det har blivit ett fokus på just resandet men klimatfrågan är mycket större än så.

Låt tisdagen den 7 maj bli ett avstamp för att öka tempot i vårt gemensamma engagemang för att reducera miljö avtrycket i vårt närområde. Då arrangeras Hållbarhetsdagen 2019 med fokus på mat, hälsa och hållbar utveckling; En eftermiddag fylld av föreläsningar, veganmat, utställningar, cykelverkstad, musik, tävlingar och mycket annat. Själv fick jag min cykel servad där förra året och har efter det kunnat fortsätta cykla till  jobbet liksom mellan olika möten i regionen. Bra för både miljö och hälsa!

Hoppas vi ses på KIB Torget Solna den 7 maj kl. 12 där jag är mycket glad att få starta upp de spännande lunch föreläsningarna. På KIB Torget i Flemingsberg kan du också vara med men då via livestreaming.

Ytterligare information finns på https://ki.se/medarbetare/ki-sustainability-day-2019 , där finns också länk till anmälan. Vi bjuder på veganskt och klimatsmart tilltugg till alla som anmäler sig i Solna och i Flemingsberg.

Avslutningsvis, ett genuint tack till alla er om bidrar till att arrangera detta viktiga event, med miljö och hållbarhetsrådets ordförande Hanna Karlsson och miljösamordnare Ann Rämme Strömberg i spetsen.

******************************************************************************************

In English

Recently, Karolinska Institutet has received attention because we are the government agency that, through our travelling, emits the most carbon dioxide. Although when presented as per employee, we are no longer right at the top, it is nonetheless an important signal that we need to do more to reduce our environmental and climate impact.

This applies to our entire business – from the small, daily and local to the large, long-term and global. Our changed lifestyle to reduce climate impact, must start right here and now.

It has become a focus on travelling, but the climate issues are much wider than that.

Let Tuesday May 7th be a starting point to increase the speed of our joint commitment to reduce the environmental footprint in our neighborhood. That day, the Sustainability day 2019 is arranged with focus on food, health and sustainable development; An afternoon of lectures, vegan food, exhibitions, bike workshop, music, competitions and much more. I myself got my bike serviced last year and have been able to continue cycling to work as well as between different meetings in the region. Good for both environment and health!

I hope to see you at KIB Torget Solna on May 7th at 12, where I am very happy to start up the exciting lunch lectures. At KIB Torget in Flemingsberg you can join via live streaming.
Further information is available at https://ki.se/en/education/ki-sustainability-day-may-7-2019 , where you can also find a link for registration. We offer vegan and climate-friendly snacks to all who sign up in Solna or Flemingsberg.

Finally, a genuine thanks to all of  you who are involved in arranging this important event, with the environment and sustainability council chairperson Hanna Karlsson and environmental coordinator Ann Rämme Strömberg as champions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*