Igår hade Akademiska Hus bjudit in till konferens i Biomedicum om ”Klimatsmarta miljöer för framtidens campus”.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, talade om högskolepolitik och klimatsmarta miljöer, om kompetensförsörjningen som ska innefatta alla, om digitaliseringens möjligheter inte minst för miljön samt om energieffektivitet. Hon pratade också om lärosätenas ansvar för miljön liksom vikten av systematik i miljöarbetet. Det är viktigt att statsrådet är ute och har en dialog i, och med, sektorn och hon är alltid välkommen till Karolinska Institutet!

Det är alltid lika roligt att få hälsa välkommen till Biomedicum och Karolinska Institutet och denna gång fokuserade jag lite speciellt på miljöaspekterna av Biomedicum.
Biomedicum är certifierat enligt miljöbyggnad nivå silver som innebär kontroll och uppföljning av 16 indikatorer inom områdena energi, innemiljö och material. Byggnadens sedumtak isolerar byggnaden och sparar energi, reducerar dagvattenflöde och skapar nya biotoper för fåglar, fjärilar och insekter. På taket finns en solcellsanläggning som täcker en yta på 440 kvm med en årlig energiproduktion på 38 000 kWh. Byggnaden är utrustad med rum som stödjer resfria möten, det finns 29 laddplatser för elbilar för att nämna några exempel.

I den efterföljande paneldebatten berördes bland annat frågan hur vi kan få ett effektivare lokalutnyttjande. Inom KI lyfts ofta denna fråga som en ekonomisk fråga men det är också en miljöfråga. Här behöver vi tänka kreativt. En annan fråga som lyftes var tillgången till boende, service och aktiviteter. Finns mycket i närheten av Campus minskar förstås det regionala resandet. I detta är KI Residence i Solna med lägenheter för gästforskare som står klart hösten ett exempel. Ett annat är den omfattande planering av bostäder, liksom ytor för kommersiella aktiviteter och fritidsaktiviteter som nu sker i Flemingsberg.

Tillsammans kan vi lärosäten, regering och fastighetsbolag göra skillnad för att skapa morgondagens hållbara kunskapsmiljöer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*