Hösten 2017 formligen exploderade #metoo-rörelsen såväl internationellt som i Sverige och snart kunde vi läsa berättelser och upprop om sexuell utsatthet och övergrepp inom många olika branscher och sektorer.

Akademin var inget undantag. Under hashtagen #akademiuppropet skrev omkring 2 400 personer på mot sexuella trakasserier och sexism inom universitet och högskolor i Sverige. De berättelser och vittnesmål som dök upp i samband med detta upprop visade med all önskvärd tydlighet att problemet med sexuella trakasserier inom akademin är omfattande och sannolikt betydligt vanligare än vad vi tidigare trott. Detta bekräftas både av forskning och av olika interna lärosätesundersökningar.

En hel del brister

Jag kan konstatera att det både på KI och i akademin och hälso- och sjukvården i stort fortfarande finns en hel del brister vad gäller kunskap om problemens omfattning och uttryck. Den internationella forskning som presenteras på seminariet i dag visar att hierarkiska organisationer i högre utsträckning än andra riskerar att bli grogrund för olika former av trakasserier och kränkningar. Däremot vet vi för lite om svensk akademi och därmed också om situationen på KI. Det finns ett behov av att ta fram mer data för att utifrån den göra analyser som kan ligga till grund för KI:s kommande utvecklingsarbete. Därför lanserar nu KI, tillsammans med KTH och Malmö universitet, ett samverkans- och forskningsprogram med syfte just att undersöka den genusbaserade utsattheten inom svenska universitet och högskolor.

Hur, var och när sker sexuella och andra trakasserier inom högskolan? Hur påverkas studie- och arbetsmiljön, för de utsatta och för hela arbetsplatsen? Samverkans- och forskningsprogrammet ska undersöka situationer, beteenden och organisatoriska faktorer som omger trakasserier och dess konsekvenser för forskningens och utbildningens kvalitet.

Förhindra och förebygga

Med ett samlat grepp får vi fram aktuell kunskap om förekomsten och konsekvenserna av utsatthet och även hur de som utsätter andra ser på sina beteenden. På så sätt kan vi sedan sätta in effektiva åtgärder för att förhindra och förebygga genusbaserad utsatthet i akademin.

Denna dag, internationella kvinnodagen 8 mars, markerar startskottet för vårt samverkans- och forskningsprogram. Nu är vi i gång. Det känns angeläget och mycket bra. Jag kommer kontinuerligt att rapportera om arbetes gång här på bloggen. Dessutom kommer programmet att generera både nationella och lokala rapporter, liksom vetenskapliga artiklar.

Seminariet direktsänds via KI:s webbsida kl. 14 – 16 i dag och kan därefter ses som en inspelad video på KI Play, länk via samma sida.

 

  1. Sarah McPhee says:

    hej Karin! Jag och mina medgrundare har utvecklat ett digitalt verktyg som samlar in data anonymt om diskriminerande beteende. Mattias Uhlén, professor på KI, har gett mig kontakter för att försöka visa den för KI, men de tackade nej. Vi har utfört uppdrag hos Operan och Humana, vårdbolaget. Vi hoppas att du vill kontakta min VD, Karin Edgren för att få se verktyget. Karin@clujsion.se. Hälsningar Sarah McPhee, nyss utnämnd Sveriges mäktigaste styrelseproffs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*