Som ett första steg i granskningen av vårt kvalitetsarbete har vi nu lämnat in en självvärdering där vi beskrivit kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Självvärderingen är fastställd av rektor och utgår från UKÄ:s ”Vägledning för granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete”. Bedömningsområdena utgörs av styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och doktorandperspektiv; arbetsliv och samverkan.

I självvärderingen beskriver vi hur vi gör för att säkra kvaliteteten i våra utbildningar, bland annat genom fastställda styrdokument för kvalitetsarbetet. För det övergripande arbetet – vårt sammanhållna kvalitetssystem, samt styrdokument för kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kvalitetsarbetet för utbildning på forskarnivån. Läs den gärna!

Självvärdering_KI

När man läser dokumentet slås man verkligen av hur mycket vi har gjort och hur mycket vi har på plats men dokumentet utgör också underlag för vad vi måste jobba vidare med, det är ju så vi blir bättre.

Vi presenterar ett antal exempel på kvalitetsutvecklingsarbete och vi har även identifierat områden där vi har utmaningar för att förbättra verksamheten. Exempelvis vet vi att implementering av systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med våra styrdokument har kommit olika långt i olika delar av verksamheten och att våra rutiner att följa upp och kommunicera resultat av kvalitetsarbetet behöver vidareutvecklas.

Sen var det förstås en liten extra utmaning att vi har en ny organisation och strategi.

Arbetet med självvärderingen har drivits av Anna Kiessling, akademisk rådgivare och Britta Steneberg, kvalitetssamordnare. Arbetsgruppen som skrivit självvärderingen har bestått av Lena Atterwall, Lars-Arne Haldosen, Malin Nygren-Bonnier, Marianne Schultzberg, Karin Vågstrand och Maria Watter. Dessutom har KI:s LÄGG (Läs- och GranskningsGrupp) deltagit i skrivandet och granskning av texter. LÄGG består av Anette Lohmander, Gunnar Nilsson, Lennart Nilsson, Johanna Zilliacus, Ulrika Widegren och Ulrika Helldén.  En självvärdering är inget lätt dokument att skriva och det har varit mycket att skriva med ett pressat tidsschema. Men arbetsgruppen och LÄGG har gjort ett fantastiskt jobb, stort tack till er alla!

I höst kommer UKÄ och dess bedömargrupp på platsbesök. Det första platsbesöket sker den 26 september, där de önskar intervjua ansvariga och ledningspersoner på alla nivåer på KI. Slutligt beslut kommer vi att få i början av 2020.

Vår externa bedömargrupp leds av Lena Mårtensson, ordförande, professor i omvårdnad och prorektor vid Högskolan i Skövde.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*