Fördjupad samverkan med Region Stockholm allt viktigare

I slutet av förra veckan besökte finansregionsråd Irene Svenonius, tillsammans med vård- och valfrihetsråd Tobias Nässén, KI och Biomedicum. Regionsråden ville främst få en närmare inblick i den pandemirelaterade verksamhet som KI bedriver sedan ett år. I det arbetet är en god samverkan med regionen både en förutsättning och en nyckel till framgång.

Redan tidigt i våras tog KI, bland annat genom professor Lars Engstrand, initiativ till att bidra konkret i arbetet mot pandemin och smittspridningen. Genom finansiellt stöd inte minst från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kunde vi köpa in utrustning och ställa om labresurser för att bidra till samhällets samlade analyskapacitet för covidtester. Fram till nyår har totalt mer än 600 000 analyser av prover genomförts på KI, en i sig unik insats av alla de som har ställd upp och bidragit till detta.

Intensivt samarbete

Mycket av det här arbetet har skett genom ett intensivt samarbete med Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Det finns en hel del att fundera på och säga om den svenska hanteringen av pandemin, men från min horisont finns det flera positiva saker som är värda att framhålla – inte minst att samverkan mellan KI och Region Stockholm  har fördjupats på flera sätt. Detta mitt i den värsta hälsokrisen i modern tid.

För KI:s del är samarbetet med Region Stockholm och vården i Stockholm av avgörande betydelse. Jag har under senare tid lyft flera exempel på konkreta gemensamma projekt, som center för precisionsmedicin och satsningen på att utveckla life science-sektorn i regionen. Och nu har vi ett gott samarbete kring vaccinationsforskning.

Vi behöver nära och tätt samarbete både för att kunna leverera medicinsk utbildning av hög kvalitet och för att kunna bedriva världsledande medicinsk forskning. Regionen å sin sida får, genom ett fungerande samarbete, tillgång till både nyutbildad personal och ny kunskap som kan omsättas i direkt patientnytta i vården. Det är helt enkelt ett ömsesidigt samarbete som gagnar och gynnar oss båda.

Verksamhetsförlagd utbildning

Genom samverkan har KI kunnat upprätthålla takten i utbildningen, inklusive den så väsentliga delen som består av praktik ute i vården, det som på utbildningsspråk heter verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Vi hade stora utmaningar i våras då det var brist på VFU-platser för våra studenter på läkarprogrammet. Men framåt sommaren hittade vi lösningar för alla – tack vore gedigna insatser från våra medarbetare på KI och i Region Stockholm. Vi har också kunnat fortsätta och i vissa fall också intensifiera den kliniska och patientnära forskningen – en oerhört viktig uppgift när vi har med en helt ny sjukdom att göra, där vi tillsammans snabbt måste ta fram ny kunskap och utveckla nya behandlingsformer och läkemedel.

En gemensam utmaning framöver är hur utbildning och forskning ska upprätthållas och stärkas i en hälso- och sjukvård som är i ständig förändring – där allt fler aktörer kommer till och där högspecialisering och vårdval gör att vi måste tänka kreativt och annorlunda kring kopplingen mellan utbildning, forskning och vård.  För målbilden är densamma för oss alla – en hälso- och sjukvård i världsklass.

På tal om världsklass fick jag just besked om att Karolinska Universitetssjukhuset rankas som världens sjunde bästa sjukhus av tidskriften Newsweek – och som näst bäst i Europa, bara Charité i Berlin ligger före. Grattis! Här är direktlänken till Newsweeks artikel.

På första plats i världen ligger för övrigt Mayo Clinic som KI har samarbetet intensivt med sedan drygt 25 år.

Lars Engstrand och och jag hälsade finansregionsråd Irene Svenonius välkommen på besök i Biomedicum i slutet av förra veckan. Foto: Ulf Sirborn

0 comments

Related posts