Det nya läkarprogrammet: TBL

Mycket är nytt med det sexåriga läkarprogrammet men en av de största skillnaderna må vara dess pedagogiska upplägg. De första veckorna av utbildningen hör man många åsikter från TBL entusiaster, men vad exakt är det? Team baserat lärande är ett pedagogiskt verktyg som utmärker det nya läkarprogrammet på KI. Uppbyggnaden av undervisningsmetoden är evidensbaserad och utgår från kända pedagogiska principer;

  • ”Spaced repetition” – Intervallvis upprepning av studiematerial
  • Applicering – Verklighetsförankring av teoretiska kunskaper
  • ”Retrieval practice” – Uppträning av minnesfunktion och återkallelse
  • Kollegialt lärande – Aktiv inlärning genom samarbete och diskussion

Så hur implementeras allt detta? Inför terminen tilldelas du en TBL-grupp som består av 6-8 personer. En kurs delas upp i flera moduler. Dessa är varierande i tidslängd men är oftast omkring en vecka långa. Standardstrukturen för en s.k. TBL-modul är sådan;

Fas 1: Förberedelsefasen

Du går på föreläsningar, gör instuderingsfrågor och läser kurslitteraturen. Detta steg omfattar individuella förberedelser och är helt beroende av hur mycket tid du vill lägga ner på materialet. Du väljer själv hur du gör.

Fas 2: Bastester

”Readiness Assurance Test” (RAT) är ett obligatoriskt bastest som utförs digitalt, under en begränsad tid och utan hjälpmedel. Omständigheterna simulerar ett examinationstillfälle för att göra momentet mer lärorikt. Det är EJ en riktig examination och svaren kommer alltså inte ha en real påverkan på dina resultat.

Nivån på RAT frågorna reflekterar de svåra frågorna som kan komma på tentan. De ställs i ”Single Best Answer” (SBA) format. SBA innebär att du väljer bland olika svarsalternativ, men att flera av dessa kan vara rätt/delvis rätt. Din uppgift blir då att resonera dig fram till det som bäst besvarar flervalsfrågan. 

Precis som namnet säger så ger testet dig en skattning av hur redo du är för slutexaminationen. De brukar sägas att cirka 60-70% på RAT korrelerar med ett godkänt. Bastestet är alltså ett verktyg som blottar dina förbättringsområden, men det agerar också som ett inlärningstillfälle.

RAT görs först individuellt; detta moment benämns iRAT. Du fyller i testet men får inte veta vad de rätta svaren är. Samma test görs sedan med TBL-gruppen och kallas då tRAT. Gruppen diskuterar och kommer fram till ett svar. När alternativet klickas in får man veta om det stämmer eller är inkorrekt. Om svaret är felaktigt får gruppen diskutera igen och välja ett nytt svarsalternativ. Här framträder kollegialt lärande. 

Den testliknande miljön under iRAT och gruppdiskussionerna från tRAT gör svaren mer minnesvärda. Fasen avslutas med en uppföljning i form av ett seminarium med hela kursen. Du får då möjligheten att ställa frågor och be om förklaringar från lärarna.

 

iRAT
tRAT

 

Fas 3: Applicering

Under denna fas ska du delta i aktiviteter där du får tillämpa den kunskap du lärt dig hittills. Det sägs vara den mest lärorika delen av TBL (men jag vet inte om jag håller med). Tillämpningen är unik för de olika modulerna; den kan utgå från patientfall, specifika källor eller vara ett test med fritext- och flervalsfrågor. Appliceringen gör du tillsammans med din TBL-grupp. Alla grupper återsamlas sedan för ett seminarium där man tillsammans med lärarna går igenom svaren.

 

Appliceringsfall

 

Fas 4: Bedömning och återkoppling

Modulen avslutas med en snabb utvärdering av hur det gått för dig och gruppen. 

Min upplevelse av TBL har för det mesta varit positiv. Det är inte ett nytt koncept men integreringen i utbildningen är ny. Lärarna är öppna för återkoppling och det har skett en kontinuerlig anpassning för optimering av tidseffektivitet. Det är i sin grund ett upplägg som främjar inlärning, med förutsättning att du förbereder dig för faserna. Om du hänger med i modulen så är du sannolikt redo för examinationen redan innan tentapluggandet.

Just hur TBL fungerar i vardagen kommer exemplifieras i mitt nästa inlägg, som handlar om hur en vecka på det nya läkarprogrammet kan se ut. Vi ses där!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går på Termin 4 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om medicinsk diagnostik. Hör gärna av dig vid frågor.

6 kommentarer

Thomas

Thomas

Hej, Jag har en fråga gällande obligatoriska moment år 1. Detta då jag bor på annan ort och kommer pendla till och från Sthlm. Hur mkt är obligatoriskt första året? Hur ofta ses man i teamen (TBL)? Går du på alla föreläsningar (även de icke oblig) för att fånga upp allt? Mvh Thomas

Betul Läkarstudent

Betul Läkarstudent

Hej Thomas, Detta är en bra fråga, om inte lite komplicerad att svara på. Under den första terminen upplevde jag att det var 2-3 obligatoriska aktiviter om veckan. Det var sällsynt att ha en enda vecka utan obligatorier. Mycket fokus ligger på att komma in i TBL strukturen och man spenderar därför mycket tid i sin grupp. Ni får bl.a. göra några korta grupparbeten tillsammans, utöver TBL modulerna. Här är ett schema för den pågående kursen i första terminen; https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri13Q651g76867Q0g2QY2Y66Z666X488765Y550yZ07Q.html Den andra terminen skiljer sig åt då vi oftast har endast 1 obligatorisk TBL aktivitet på plats. Grupperna är inte lika centrala så man kan skräddarsy studierna lite mer efter egna önskemål. Däremot är alla aktiviteter i denna kurs (som dissektion, ultraljud och röntgen) riktigt givande och de flesta vill inte missa dessa. Här har du ett schema för den första kursen på den andra terminen; https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/riqYoy3o61fZQ0QZYZ74QQ5Q6686YX1q7f7586ZQ.html Bägge terminer har "KKU" (Klinisk konsultation och undersökning) och "VFU" (verksamhetsförlagd utbildning). Detta innebär några dagars seminarier på plats samt praktik placeringar som är obligatoriska. Läkarprogrammet är inte riktigt byggt för att läsas på distans och föreläsningar brukar ha hög närvaro. Jag försöker gå på allt, men jag känner även kursare som ej gör de och ändå får det att funka. Det handlar lite om hur man själv jobbar. Personligen tycker jag om att veta att jag tagit alla tillfällen i akt. Det är trots allt en intressant utbildning. Jag vet inte om detta svar underlättade men jag önskar dig lycka till! Mvh, Betül

Lis

Lis

Hallå! Tack för bra inlägg :) Jag har sökt till läkare på KI med start hösten 22 och undrar hur mycket av pre-klin som har obligatorisk närvaro. Funderar nämligen på att resa utomlands någon månad eller så av pre-klin och plugga på distans eftersom jag hört att det är mest teoretiskt innehåll T1-T4. Men med TBL kanske det är obligatoriska moment varje vecka även på pre-klin? Eller hur fungerar det? :)

Betul Läkarstudent

Betul Läkarstudent

Hej, bra fråga! Det är sällan du har en enda vecka utan obligatoriska moment. De dyker oftast upp kort innan en examination för att man har fått tid för självstudier, vilket är nån gång per termin. Här är en länk till schemat för andra kursen i första terminen, de grönmarkerade är obligatoriskt; https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/riq0Yy65766ZX7QZ3570g87Q6783069Q14Q056YQ76oYQ01glZ7Zu0Zq6Qo.html# Den är väldigt illustrativ för hur mycket man förväntas vara på plats. Det är även värt att nämna att utbildningen kan vara väldigt intensiv, så att missa långa perioder är nog inte rekommenderat. Hoppas detta gav lite klarhet. Lycka till!

Relaterade inlägg