T8 Examensarbetet: Min termin

HT22 gick jag termin 8 och skrev examensarbetet, ett forskningsprojekt som sträcker sig över hela terminen. I detta inlägg kommer jag att berätta om min termin. För att läsa mer om vad examensarbetet innebär, läs mitt tidigare inlägg HÄR.

Jag började höra av mig till forskare i november 2021 men hittade mitt projekt så sent som i juli 2022, lite för tight inpå terminsstart. Jag visste att jag ville göra en klinisk register-/kohortstudie där jag är med i hela processen, från att samla in data och analysera den till att skriva själva uppsatsen och ha en handledare som är närvarande och hjälpsam. De projekt som var aktuella i början passade inte in på det jag sökte helt enkelt. När jag hade missat deadline för inlämningen av projektförslaget hörde kursledningen av sig och frågade varför de inte fått den. Jag förklarade att jag inte hittat ett passligt projekt trots att jag kontaktat mer än 10 olika handledare, kursledningen var väldigt hjälpsamma och skickade förslag fler förslag (läs om tips inför examensarbetet HÄR).

Genom dessa förslag kom jag i kontakt med ett par nya handledare som jag hade möten med. Ett av dessa projekt var inom onkologi (cancer). Jag fick ett väldigt bra intryck av handledaren och projektets upplägg passade mig bra. Efter att ha läst på lite mer om området bestämde jag mig för att välja projektet. I efterhand är jag mycket nöjd med mitt beslut och glad att jag väntade och inte nöjde mig med något av projekten som inte kändes helt rätt för mig.

Under terminens gång har jag utvecklat ett intresse för onkologi (cancer) som specialitet och efter denna termin har onkologi satt sig högt på min lista för tänkbara specialiteter. Förutom att jobba på projektet har jag fått vara med på föreläsningar och fått skugga min bihandledare som är ST-läkare inom onkologi . Vi läste onkologi som ett kort block under termin 7 men hade ingen praktik på onkologen. Jag har fått en större inblick i hur det är att vara ST-läkare inom onkologi, tack vara dessa erfarenheter och att få höra om hur min bihandledare har det på jobbet. 

Jag började projektet med att samla in data från journaler till en anonymiserad excelfil. Vi analyserade sedan vår data, jag fick vara med och göra själva analyserna samt delta i att forma projektet. Sedan var det bara att skriva. Mina tidigare erfarenheter från att ha gått Sommarforskarskolan för gymnasieelever underlättade mycket (läs mer om sommarforskarskolor på KI HÄR). Det kan vara svårt att komma igång eller veta hur man ska börja. Titta på andra artiklar och låt dig inspireras av språket och strukturen, sen är det bara att skriva. Det gör ingenting om det inte blir helt rätt, din handledare kommer att hjälpa dig att rätta till och snygga till.

Många har mer fritid under termin 8 och detta gällde även för mig. I september åkte jag på en veckas semester till New York med en vän för att hälsa på hennes familj där och upptäcka staden. 

Jag var tillbaka för vårt sista obligatoriska moment, halvtidsseminariet som vi hade i oktober. Efter det åkte jag till Kalifornien i 3 månader för att kunna spendera tid med familj som bor där. Jag kom tillbaka i början av januari, i lagom tid för det obligatoriska slutseminariet.

Det finns alltså möjlighet att ta sig från Sverige fast man gör sitt arbete här. Det ska dock nämnas att jag hade väldigt bra förutsättningar för detta: tillmötesgående och tillgängliga handledare och jag kunde jobba med uppsatsen självständigt med kontinuerlig feedback. Under hela tiden jag var borta skrev jag på arbetet och hade kontinuerliga zoom-möten med mina handledare. Jag var lite orolig att det skulle vara svårare att göra arbetet på distans, så jag såg till att göra så mycket som möjligt medan jag var i Sverige. Det gick mycket lättare än förväntat trots distansen och tidsskillnaden på 8 timmar. 

Jag rekommenderar verkligen att passa på att jobba och resa under T8 om man har möjligheten! Det ska dock sägas att vissa upplever denna termin som väldigt stressig, därför är det viktigt att ha bra handledare och projekt. För mig var det den minst stressiga terminen på hela läkarprogrammet hittills. Höjdpunkterna under terminen var:

  • Få fördjupa sig inom valfritt ämne inom medicin och knyta värdefulla kontakter
  • Få lägga upp arbetet själv, vara lite friare och inte lika bunden till obligatoriska moment varje vecka
  • Slippa Sveriges väder under de kallaste och mörkaste månaderna
  • Möjligheten till välförtjänt semester!
Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg