Vad är ett audiogram och vad säger det egentligen om hörselnedsättningar?

Ja vad är ett audiogram egentligen? Innan jag började på Audionomprogrammet hade jag ingen aning om vad det här ordet syftade på eller att det ens existerade, än mindre vad det faktiskt visade.  Inte så konstigt kanske med tanke på att den vanligaste frågan jag får när jag säger att jag pluggar till audionom är ”vad gör ni för något?” Så jag tänkte att jag visar vad själva basen i vårt yrke utgår ifrån, audiogrammet. Ett audiogram är en fysisk representation av en persons hörsel. Utifrån den kan vi (oftast) avläsa vad det är för problem med hörseln. Nedan är ett exempel på hur detta kan ta sig uttryck:

Detta är ett audiogram för en kvinna i 60-års- åldren. De röda cirklarna visar höger öra. De blå kryssen visar vänster öra. Längst till vänster ser man bastoner, alltså låga toner, och längst till höger ser man diskanttoner, alltså höga toner. Vi undviker dock att säga höga eller låga utan säger istället bas eller diskant eftersom de termerna på ett mer konkret sätt beskriver vad det rör sig om.

Det vi kallar ”normal” hörsel är mellan 0 -25 dB, sedan följer lätt, måttlig och svår hörselnedsättning samt dövhet vid cirka 90 dB. På detta audiogram kan man se att kvinnan har en lätt hörselnedsättning på höger sida i diskantområdet. I övrigt faller hennes hörsel inom normalområdet.  Detta innebär att hon inte skulle ha behov av hörselhjälpmedel. Kan man då dra slutsatsen att hon inte har problem med sin hörsel? Det korta och enkla svaret utifrån endast audiogrammet är, ja, eftersom hennes hörsel endast är påverkad på ena sidan och inte mer än man skulle kunna förvänta för hennes ålder, men det mer komplicerade och nyanserade svaret är faktiskt, det beror på. Audiogrammet i sig kan bara visa en persons hörselkurva men kan inte säga någonting om hur hen upplever sin hörsel eller om personen upplever att det har blivit svårare att interagera med sin omgivning. Detta kan man endast få reda på genom att ta en utförlig anamnes och lära känna sin patient. Så vad kan då ett audiogram säga om hörseln? Svaret är: Väldigt mycket men långt ifrån allt.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar