Vanliga frågor och svar

Är optikermatte svår?

Alla som börjar optikerprogrammet har inte lätt för matten. Trots det, klarar de flesta sig till slut. Taluppgifterna kan vara jobbiga och svåra, främst att tolka och förstå hur man ska gå vidare därifrån, men är inte det så för all matte och fysik i början rent generellt? Och det är så individuellt. Det jag kan säga med säkerhet är ju fler tal man löser desto bättre kan man tolka uppgifterna och då sitter lösningsmetodikerna i huvudet. Man får jättemycket hjälp. På KTH är det upplagt så att vi har en föreläsning, sen övningslektion där det gås igenom hur man ska gå tillväga för att lösa uppgifterna, därefter räknestuga där man kan få hjälp när man sitter och löser själv. Dessutom erbjuds det en repetitionskurs för matematik när man börjar!

Engelskan då?

Vi har utländska lärare. Det blir en del engelska. Men det mesta är på svenska! Engelsktalande lärarna kan oftast kommunicera på svenska, så har man inte förstått något specifikt under föreläsningen och känner sig osäker på sin engelska kan man ta det på svenska med lärarna efteråt. Eller varför inte fråga sina klasskamrater? Har man inte snappat upp något själv brukar det alltid vara någon annan som har det.

Jag har hört att man kan börja jobba som optiker redan under andra året av utbildningen, stämmer det?

Man kan inte jobba som optiker om man inte är legitimerad – och det kan man ju inte bli förrän man har tagit examen. Däremot kanske man menar att jobbplats är säkrad redan innan examen med tanke på optikerbristen.

Är det mycket laborationer?

Vi har nog mer praktiska övningar än labbar, men de förekommer. Vissa kurser har en labb eller två, andra har praktiska övningar eller både labb+praktiska övningar, eller ingetdera.

Måste man närvara alla föreläsningar?

Det finns inte så många obligatoriska föreläsningar, men jag rekommenderar att man närvarar ändå. Det kan bli lite svårt om man ska plugga på själv, man missar det som läraren lägger fokus på i föreläsningen och det är inte alltid man kan hitta det som lärs ut av lärarna i böckerna/nätet. Mycket beror också på vilken kurs det är. Vissa kurser kan man klara på egenhand, t.ex. anatomi och fysiologikurserna – dock gäller det att ha studiematerial och att man är medveten om vad man förväntas kunna. Men i de allra flesta fall går det inte så jättebra om man stannar hemma, så det är bäst att komma och lyssna på föreläsningarna.

Hittar du inte svaret på dina frågor? Maila mig här!

Om mig