Hur tandhygienister samarbetar med andra utbildningar/professioner #proffsutbyte

Under februari månaden kommer jag och resterande studentbloggar att skriva kring temat interprofessionellt arbete, dvs hur studenter samarbetar med varandra i de olika utbildningarna och ute i arbetet.

Tandhygienister jobbar en del självständigt, men ändå krävs det att man samarbetar med övriga personal inom andra professioner. Man har t.ex. en nära kontakt med tandläkare, läkare och till och med socialen.

Inom tandvården jobbar man oftast i ett team som består av olika kompetenser. Tandhygienisternas arbete handlar främst om att jobba med förebyggande tandvård. Vi hjälper till att motivera och behandla patienter som har drabbats av karies och parodontit, men vi jobbar även tillsammans med andra professioner. Exempelvis, märker vi att vi har en patient som har blåmärken, beter sig konstigt m.m. så har vi ett ansvar att anmäla. Som behandlare kan vi också ha ett ansvar att göra en oroanmälan ifall vi har t.ex. en ung patient som har mycket karies under en lång period, eftersom föräldrar har ett ansvar över barnen.

Sedan kan vi också remittera patienter till tandläkare om vi finner något avvikande som inte faller inom vårt område. Det kan t.ex. vara lagning av karies, eller sår som misstänks vara något farligt m.m. Tandläkaren kan i sin tur remittera patienten vidare till en läkare om det t.ex. misstänks vara cancer eller något annat som faller inom deras kompetens osv. Det blir väldigt mycket samarbete när man jobbar inom vården för det är så brett och det är de som är så kul. Alla har något att bidra med.

 

 

0 kommentarer