Examensarbete

Som ni förmodligen vet är detta min sista termin på KI, till sommaren har jag spenderat 2års studier på denna skola, 120hp. Eftersom man i dagsläget inte tar en kandidatexamen när man söker in via antagning.se till tandhygienistprogrammet på KI (det är nu beslutat att från och med ht-2019 kommer utbildningen dock vara 3år) så gör vi ju ingen C-uppsats, utan vi gör en så kallad B-uppsats istället. Om man senare går vidare och gör det sista året, vilket jag planerar att göra på distans, så görs C-uppsatsen då istället.

Men först och främst, vad är ett examensarbete och vadå B- och C-uppsats??

Ett examensarbete är ett arbete som genomförs i slutet av i princip alla utbildningar, i Sverige krävs faktiskt ett examensarbete för att kunna få en högskole- eller universitetsexamen. Man kan enkelt säga att examensuppgiften knyter ihop säcken då man i avslutningen på utbildningen visar kunskap kring hela området. För min klass så kommer examensarbetet beröra tandhygienistens arbetsområde, odontologisk profylaktik. Om du nyligen gått ut gymnasiet eller kanske går sista året nu kan du jämföra ditt gymnasiearbete med examensarbetet, det innebär lite samma sak.

Eftersom jag nu till sommaren kommer gå ut universitetet med en tandhygienistexamen på 120hp krävs för detta en B-uppsats som jag nämnde tidigare, en kurs på 7,5hp där uppgiften ska vara en litteraturstudie dvs. en sammanställning av redan publicerade studier. Jag och mina tre klasskompisar som ska göra detta arbete ihop har efter ett antal diskussioner kommit fram till ämnet Gastric Bypass operation och karies då det faktiskt finns ett samband med den orala hälsan för patienter som gjort denna operation. Arbetet ska endast bestå av 5000 ord, lite om du frågar mig. Jag hade förväntat mig en större uppgift men då det ’’bara’’ är en B-uppsats på 7,5hp så kan den kanske inte vara så mycket mer omfattande. C-uppsatsen är större för då ska studenten själv undersöka ett ämne, t.ex. genom frågeformulär för försökspersonerna man själv valt ut eller en klinisk undersökning med syfte på att undersöka något specifikt. C-uppsatsen är i högskolepoäng dubbelt så stor som B-uppsatsen, alltså 15hp.

To be continued under terminens gång…

0 kommentarer

Relaterade inlägg