Oral fysiologi

Förra veckan var det dags för ny delkurs av MOD 4 kursen, oral fysiologi. Med andra ord: en inriktning av utredning och behandling vid smärta och funktionsnedsättning i käkled och käkmuskulatur. Men ännu andra ord beskrivet: svårt att gapa, knäppningar i käkleden, huvudvärk på morgonen etc. Detta är en typ av specialitet inom tandvården som kallas bettfysiologi.

Detta är ett stort område inom tandvården som kan kräva svåra utredningar för att komma fram till den bakomliggande faktorn. När jag själv jobbade kliniskt märkte jag att stress var en otroligt vanlig bakomliggande faktor som ledde till att patienten pressande tänder nattetid och ibland både dag- och nattetid. Detta ledde till spända muskler kring munnen, ont i käkleden och huvudvärk. Behandlingen på dessa problem var oftast olika typer av avslappningsövningar för käken och ibland tog man avtryck för en bettskena att ha under natten också – för att tänderna då inte kan pressas mot varandra. Dock kan det vara allt ifrån anatomiska avvikelser till trauman eller sjukdomar som också leder till dessa problem, det är absolut inte bara stress.

Vår grundläggande inriktning inom detta komplexa ämne består endast av 1hp – två föreläsningar och ett kliniktillfälle till att få ’’känna och klämma’’ på muskler och käkleder på varandra som är redan imorgon, därefter kommer tentamen i slutet på april.

Tänk på att: dina tänder ska aldrig ha kontakt med varandra förutom när du äter mat. Du ska aldrig sitta och pressa tänderna mot varandra i avslappnat läge. Tänk på din mun nu, hur ser det ut? Tänderna har väl ingen kontakt med varandra?

0 kommentarer

Relaterade inlägg