Första veckan på sjukhuset har bland annat innehållit följande placeringar: Mottagning på demens och hukommelseklinik Stuegang (rond) på N15 (akut apopleksi, dvs Stroke) Neurofysiologisk afdeling med elektromyografi (EMG) och elektroencefalogram (EEG) Seminarier i huvudvärk, lumbalpunktion, apopleksi och degenerativa ryggsjukdomar. Nästa vecka bjuder på dagvagt och aftenvagt (det vill säga dagjour och kvällsjour). Det blir intressant. […]