Hej hej! Kursen i socialmedicin gav ändå rätt bra verktyg kring hur man också kan tänka kring hälsa i ett större och mer övergripande perspektiv. Mycket av kursen fokuserade på hur samhälleliga och större strukturer och system kan främja hälsa samt förebygga ohälsa. Jag som frihetlig person hade lite svårt med vissa delar. Jag har […]

Tjäna! Jag ska igen svara på en läsarfråga och den här gången lyder den: Vilka egenskaper tror du krävs under studietiden? Den frågan är jättebra och superrelevant. Jag ska börja med en disclaimer och säga att jag inte har några rätta svar men jag kan se vissa klustrade egenskaper hos de studenter som fortfarande går […]