Jag har förskrivit mina första piller, alltså mediciner. Den första medicinen jag förskrev var ett SSRI-preparat. Om det är ett läkemedel som man bör kunna utan och innan (indikationer, insättning, utsättning, biverkningar, verkningsmekanism) efter den här terminen. SSRI står för selektiva seretonin-upptagningshämmare (selective seretonin reuptake inhibitors) och har just indikationen depression. Så varför förskriver jag […]