Följ med mig under en hel vecka som tandhygieniststudent

En vecka för en tandhygieniststudent kan se väldigt olika ut. En dag är vi i kliniken och en annan dag har vi distansföreläsningar eller seminarium. Just nu har vi en del föreläsningar på distans i och med pandemin, dock kör vi på som vanligt i kliniken. Enda skillnaden i kliniken är att vi får bära visir + munskydd som extra skydd (tidigare bar vi bara visir).

Här har vi en beskrivning på hur en vecka i oktober såg ut:

26 oktober – Måndag

  • 8:30-12:00 – Utlåtandepass

Idag skulle vi ha haft ett utlåtandepass där vi studenter ska tolka och presentera de röntgenbilder vi tidigare tagit, dock blev det inställt p.g.a. att patienten avbokade med kort varsel.

Ett utlåtandepass består av en presentation där vi studenter ska tolka hur den marginala bennivån ser ut för patienten. Är patienten frisk eller finns det indikationer på att det blivit en bennedbrytning? Har patienten någon furkationsinvolvering? furkationsinvolvering= när man kommer åt rötternas mynning med en furkationssond)  Har patienten karies, dvs hål? Tandsten m.m.?

27 oktober – Tisdag

Klinik 8:00-16:30

Kl. är 8:00 ska vi vara i skolan samt byta om till klinik kläder. Därefter ska vi förbereda båset (vi spritar båset samt hämtar in de material vi kommer att behöva för en eventuell undersökning eller behandling).

Kl. 8:45 hämtar vi in vår patient och därefter fortsätter behandlingen eller undersökningen fram till ca kl 11:15. Under tiden vi behandlar kan läraren komma in i båset bara för att stämma av att allt går bra. Därefter ska brickan in. Innan vi äter lunch ska vi skriva daganteckningar i journalen som sedan signeras av en lärare.

Kl 11:30 ungefär brukar vi ha lunch. Dock varierar detta från dag till dag beroende på om läraren ska ha en genomgång efter att patienten åkt hem.

Lunchen sträcker sig fram till kl 13:00.

Kl. 13:00 ska vi förberedda båset till nästa patient.  Och då är det samma rutin som tidigare. Vi spritar båset och förbereder de material vi behöver för att behandla patienten.

Kl 15:15 – 15:30 ska brickan in, därefter städar vi undan i båset och om läraren inte ska ha en genomgång då får vi åka hem.

28 oktober – Onsdag

Här hade vi inga lektioner. Denna dag skulle egentligen vara ett restpass för röntgen examinationen men patienterna avbokade i sista sekund därav blev examinationen inställd.

29 oktober – fredag

Kl. 9:00-12:00 hade vi träning på att diagnosticera karies i röntgenbilder i skolan. Här skulle läraren utifrån ett program ge feedback ifall man över eller underregistrerat karies (hål).

Kl 13:00 – 17:00 hade vi en distansföreläsning och här fick man sitta vart man ville. Jag själv åkte hem, fixade en kopp kaffe och därefter loggade jag in på zoom för att ta del av föreläsningen.

 

2 kommentarer

Julia

Julia

Termin 6 avklarat? Vilka kurser är de?

Sara Jabbouri Yousef

Sara Jabbouri Yousef

Hej! Jag befinner mig just nu på termin 3. En sammanfattning av alla kurser i termin 3 kommer senare i veckan. ☺

Relaterade inlägg