Vanliga frågor och svar

Vad gör en arbetsterapeut?

Ja det är en fråga många ställer sig när de hör ordet. En arbetsterapeut utreder, stödjer och utvecklar aktivitetsförmåga för människor i behov. Vilken/vilka aktiviteter det är som arbetsterapeuten är involverad i beror på individens behov.

Arbetsterapin är ett brett yrke som är centrerat i en vilja att hjälpa människor klara av sin vardag. Har man bara träffat en arbetsterapeut i ett visst sammanhang är det lätt att man drar slutsatser utifrån enbart den personen. Tänk större!

Här är yrkesområden du kan jobba inom som arbetsterapeut:

Barn med funktionsnedsättning

Demens

Depression och ångest

Fallprevention

Neuropsykiatri

Rörelseorganens sjukdomar

Smärta

Stress

Stroke

Synnedsättning

En vanlig bild är att arbetsterapeuten förskriver hjälpmedel, t.ex. lämnar ut gripstänger, strumppådragare, rollatorer och rullstolar. Hjälpmedel är en del i många arbetsterapeuters yrkesliv, men det är inte hela och allas. Och det ligger mycket kunskap bakom vad som ska skrivas ut till vem. Det handlar om att se hela situationen, vara kreativ med att hitta lösningar, reflektera över miljöns inverkan på individers aktivitetskapacitet.

Källa: arbetsterapeuterna.se

Hur mycket tid behöver man vara i skolan?

Min uppfattning är att arbetsterapeututbildningen på Karolinska institutet är uppbyggt på heltidsstudier på campus. Med detta sagt varierar det självklart från kurs till kurs. Jag har upplevt att på de flesta kurser har jag varit schemalagd 9-16 på campus i stort sätt varje dag. Men jag vet att en del i klassen t.ex. inte gått på alla föreläsningar (dvs det som inte är obligatoriskt) utan valt att ta del av informationen via power points eller litteratur. Jag själv skulle inte klarat mig utan föreläsningarna. Grupparbeten är också en stor del av programmet där det då krävs att man är närvarande och delaktig.

Disclaimer: Nu sker i princip all undervisning digitalt och hur det kommer att påverka den framtida undervisningen har jag ingen aning om.

Behöver man köpa all litteratur?

Nej, men man behöver läsa mycket litteratur. När det kommer till litteratur är det alltid en fråga om att sålla och göra lite research. En del böcker på litteraturlistorna återkommer genom hela programmet, de kan vara en bra investering. En del böcker kanske är spännande för en del av en kurs och kan då lånas på biblioteket till exempel.

Jag skulle tipsa om att dels kolla litteraturlistor för en del olika kurser i programmet och se om något återkommer mycket. Jag skulle också tipsa om att höra av sig till studenter som går i terminerna över och kolla vilken litteratur som de rekommenderar. Artemis är en källa att höra av sig till. Även i facebookgruppen Arbetsterapeutstudenter KI kan man fråga.

Hur mycket av utbildningen är på engelska?

Undervisningen är generellt på svenska förutom en kurs i termin 5 som heter Delaktighet och miljö. Den kursen är helt på engelska och den erbjuds till utbytesstudenter från andra länder.

Med det sagt är det dock viktigt att kunna läsa på engelska. Den mesta forskningen som finns är publicerad på engelska och att läsa vetenskapliga artiklar är en viktigt del i utbildningen. Även vissa böcker som är väldigt bra är skrivna på engelska.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Det enkla svaret är ja. Men hur mycket och när är knepigare. Att jobba extra som student är definitivt görbart, men eftersom mycket undervisning är schemalagd under dagtid är det enligt mig orealistiskt att tänka att man kan jobba under dagtid och ta ikapp plugg på kvällar och helger. Däremot är extra jobb under kvällar eller helger lättare att få in i schemat.

Tänk dock på aktivitetsbalansen och att ni ska orka i tre år. Har man möjlighet är ett studielån från CSN en investering i framtiden som gör att man kanske behöver jobba mindre och har ork och tid till skola och återhämtning. Det är dock ett privilegium som inte alla har.

Det är jag som bloggar