Planering är A och O…. eller åtminstone en bra början

Saker som är bra att veta för den som vill söka till eller har sökt till Audionomprogrammet på KI

 

  • Ansökningstiden är mellan 15/16 mars till 15/16 april en gång om året på höstterminen
  • Programmet ges bara på svenska
  • Antagningspoängen brukar ligga på runt 15,52 för betyg och 0,7 för högskoleprovet
  • Det är ett av KIs minsta program, just nu är vi cirka 27 personer, oftast färre än så, runt 20-24 (calling all introverts!)
  • På Karolinska institutet tillämpas betygsskalan G eller U, alltså Godkänt eller Underkänt
  • Programmet är 3 år och leder till en Kandidatexamen och en  yrkesexamen som Audionom
  • Vi är inte agronomer och sköter verken får eller kossor utan vi har hand om hörseln och hörselnedsättningar

 

 

Som jag nämnde i förra inlägget så är våran första kurs Audiologi och hörselvård, och vad innebär då det? Under kursen får man bland annat lära sig hur det är att leva med hörselnedsättning. Vi får läsa mycket kring counseling. Det här är ett viktigt och återkommande begrepp som vi jobbar mycket med under hela utbildningen.  Det är inte riktigt som engelskans terapi men ändå väldigt förankrat i psykologi, kommunikation och förståelse för patienten. Jag tycker väldigt mycket om KIs förhållningsätt till lärande. Man främjar till djupinlärning och kontinuerlig reflektion, det viktiga är inte att nöta in fakta och få alla rätt på tentan, utan att verkligen förstå och ta till sig materialet både teoretiskt och praktiskt. Vi får därför blandade lektions och examinationsformer, både diskussionsforum och klassiska föreläsningar, skriftliga och muntliga tentor. För denna kurs var det en muntlig tentamen, en första-gången upplevelse för mig. Vi kommer även ut på det som kallas auskultationer, alltså ett praktiskt moment där vi får följa audionomer under en arbetsdag på flera olika platser under ungefär en veckas tid.

 

Lite avslutande reflektioner kring vad som är annorlunda med en muntlig tentamen: Vid en muntlig tenta ska du ha förberedda anteckningar med dig kring ditt valda temaområde, det är viktigt att vara påläst om alla deltagares temaområden och ha med frågor till deltagarna. Man ska delta aktivt i diskussionen och ställa frågor. Man examineras på hur påläst man är och inte på framförande. För alla som kanske tycker att det är läskigt att tala inför människor eller delta i diskussioner kan jag tipsa om att ha specifika frågor för varje deltagare om vad som intresserar en mest kring deras temaområde, då flyter diskussionen på ganska naturligt. Spoiler alert, alla blev godkända på tentan!

 

Vår institution finns två hus ifrån biblioteket

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar