Pediatrik

Medicinkursen är i full gång och vi ha flera föreläsningar varje dag. Förra veckan läste vi pediatrik (om barns hälsa och sjukdomar) och denna vecka och nästa handlar om barnneurologi och barnpsykiatri. Hela kursen fokuserar alltså på barn! Det har varit intensiva dagar med föreläsningar både på förmiddagen och eftermiddagen men det har varit väldigt intressanta föreläsningar. Vi kommer inte har några tentor utan blir examinerade genom fallpresentationer och fallseminarium, i fredags hade vi presentationer av olika fall. Skönt med lite omväxling och inte alltid skriva tenta!

Förre veckan (som handlade om pediatrik) hade vi dessa föreläsningar:

Måndag: Behandling av ansiktsmissbildningar och
Tillväxt och utveckling hos barn

Tisdag: Embryologi, Allvarlig akutsjukdom hos barn och
Kroniska sjukdomar hos barn

Onsdag: Bettutveckling och avvikelser, Barn som far illa och
Barnsjukvårdens organisation

Torsdag: Tid för grupparbete

Fredag: Fallpresentation

Vår grupp fick en fall där det var ett barn som var 8 år och som blivit diagnostiserad med diabetes. Utifrån fallet skulle vi först beskriva hur utvecklingen ser ut hos ett barn i den åldern; t.ex. vikt, längd, bettutveckling, barnets måltider och sömn, och vad ett barn i denna åldern kan och inte kan. Sedan skulle vi beskriva sjukdomen och eventuella avvikelser i barnets utveckling till följd av sjukdomen. Vi skulle också ta upp var i sjukvården det aktuella barnet handläggs och vilka professioner barnet träffar. Presentationerna var bra för att sammanfatta det vi gått igenom under veckan!

Klassisar utanför entrén till Karolinska i Huddinge 🙂 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig