Praktik

Nu har alltså praktiken dragit igång och den håller på ända fram till jul! Jag är tillsammans med en kursare på Karolinska Sjukhuset i Huddinge, där vi också går i skolan! Vi träffar bara vuxna patienter under den här praktiken, och vi är på några olika avdelningar. Praktiken ser lite olika ut för alla i klassen, vissa är på samma ställe under hela praktiken men för oss blir den lite mer uppdelat, och det finns ju för- och nackdelar med båda 🙂 Vi träffar dels patienter som har en demensdiagnos, sedan träffar vi patienter som kommer till logopeden av olika anledningar (kan vara till exempel på grund av talsvårigheter som kommit på grund av någon sjukdom) och vi kommer också få träffa patienter med Parkinsons sjukdom.

Idag var vi med under två patientbesök. Vi tog anamnes (det inledande samtalet som man har med patienten för att få reda på så mycket som möjligt kring de svårigheter som patienten söker hjälp för) och sedan fick vi utföra en del tester (olika uppgifter för att bedöma till exempel artikulation och röst). Sedan har vi också skrivit journalanteckningar, vilket är bra att öva på!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig