Osce examination

Nu är OSCE:n (Objective Structural Clinical Examination) slutförd.  OSCE innebär att kliniska färdigheter examineras. För oss gick det ut på att vi hade 6 olika stationer, en efter en, som vi skulle visa våra kunskaper för under 5 min. Innan examinationen påbörjades fick vi 15 min att läsa instruktioner inför stationerna. Inför varje station hade vi 1 minut att läsa instruktionerna på, därefter hade vi 5 min på oss att visa de kunskaper vi har. När 5 min hade passerat så kommer ett pip att höras på högtalaren. Därefter bytte man station osv.

Station 1 – Hygien och smittskydd

Här fick vi berätta i vilken ordning vi skulle ta på oss/använda handskar, visir, skyddsförklädde och handsprit. Sen fick vi en fråga kring hur vi skulle hantera en patient som bär på en blodsmitta.

 

Station 2 – Proffesionellt samtal om parodontitens status och relation till allmänhälsa

Här fick vi berätta om minst 2 riskfaktorer för parodontit samt om hur den orala hälsan påverkar den allmänna hälsan. Här pratade man allmänt om parodontit samt vägen till parodontit.

 

Station 3 – Kariesdiagnotisering samt behandling och preventiva åtgärder baserad på riskbedömning som bäst gagnar patienten enligt de nationella riktlinjerna.

Här fick vi se en bild på en patient som hade rotytkaries. Vi skulle ge förslag på vilken åtgärd som är bäst lämpad till patienten. Vi skulle också bedöma om det var en avstannad karies eller en aktiv karies. Samt berätta om kaviteten behövde lagas eller inte.

 

Station 4 – Praktiskt utförande av kliniska moment

Här fick vi visa hur man utförde en undersökning på gingivan och BOP (bleeding on probing) och då skulle man berätta hur många punkter man undersöker. Vi skulle också visa hur man använder tandtråd samt mellanrumsborste. Och sist men inte minst fick vi visa hur man borstar tänderna utifrån bass-metoden.

 

Station 5 – Förklara och förstå diagnostik av gingivan samt utföra individanpassat samtal om egenvård

Här fick vi förklara vad gingivit (Tandköttsinflammation) innebär samt berätta om de olika stadier av gingivit utifrån 4 olika bilder. Vi fick också berätta om vad vi skulle rekommendera varje patient baserad på bilden vi fick se om deras munhälsotillstånd.

 

Station 6 – terapiplanering av ett patientfall

Här fick vi läsa om ett patientfall samt förklara hur vi bäst skulle behandla patienten. T.ex. fick vi berätta om vilka beteenden som borde ändras hos patienten och vilka riskfaktorer som finns bedömt efter egenvården, kosten och patientens nuvarande status.

När man väl var klar med examinationen fick  alla  gå hem och ett mejl skulle skickas till en dagen efter, med ett betyg på varje station. Som tur är klarade jag alla stationer, vissa stationer fick jag ett G på och andra stationer VG. Nu är man officiellt klar med termin 2 och herregud vad skönt det känns.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg