Gruppindelningar- slumpen eller efter eget tycke?

En av mina bloggkollegor skrev för ett tag sedan ett intressant inlägg om grupparbeten och de olika roller som folk kan gå in i eller bli tilldelade under tiden som man jobbar i grupp samt lite om hur man kan tänka för att underlätta det hela. Jag tänkte vända lite på perspektivet och skriva några rader om gruppindelningar.

Ibland kommer man som bekant behöva göra grupparbeten under sin tid på universitet. Detta är oftast bra eftersom man då lär sig att bli bättre på att samarbeta och fungera som ett team, något som är mycket viktigt inom många yrken men i synnerhet när man jobbar inom ett vårdyrke. På de allra flesta av KIs utbildningsprogram är det ganska många studenter och det innebär för det mesta att det är slumpen (alltså antingen lärare eller lottning) som avgör hur många grupper det blir och vilka man hamnar i samma grupp med.

På audionomprogrammet är vi däremot relativt få och har därför lyxen att få välja vilka vi vill göra grupparbeten med. Enligt mig finns det för och nackdelar med det här; fördelen är att man alltid vet att de man har valt att arbeta tillsammans med är folk som man kommer bra överens med och där samarbetet flyter på, nackdelen är att det lätt blir redan ”förutbestämda” grupperingar där de som annars umgås flitigt oftast ser till att alltid välja varandra och det här kan också i viss mån bli exkluderande.

En klar fördel med slumpmässigt bestämda grupper är att man lär känna en bredare krets av människor. En annan fördel är att det på ett mycket mer realistiskt sätt avspeglar förhållandena på en arbetsplats. Det är ju inte så att man kommer att kunna välja vem eller vilka man vill eller inte vill jobba med baserat på hur bra man tycker om varandra, man får helt enkelt hitta samarbetsstrategier oavsett. Det  är mycket viktigt att kunna utveckla olika typer av samarbetsstrategier redan under skoltiden och inte bara vänja sig vid att jobba tillsammans med sina vänner, så att man slipper stå handfallen inför arbetslivets utmaningar.

Vad tycker ni? Borde grupper bli slumpmässigt tilldelade eller bör man kunna välja själv?

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar