Min första röntgenjour & radiologi som specialitet

Ikväll var jag på min allra första röntgenjour, ett moment som ingår under termin 7 på läkarprogrammet. Som jag nämnt tidigare, är min nuvarande kurs extremt bred och täcker förutom kirurgi också radiologi, två vitt skilda specialiteter inom läkaryrket. Radiologi är en specialitet som handlar om att tolka och utföra olika sorters bilddiagnostiska undersökningar (t.ex. röntgen, magnetresonans, datortomografi, ultraljud) samt olika invasiva behandlingar (t.ex. tömma vätska från lungor och njurar). 

Själva röntgenjouren varade bara mellan kl.16-19, eftersom vi studenter endast har tid efter kl.16 och röntgenjourläkaren slutar vid 19. Lite kort om arbetstiderna för radiologer (’röntgenläkare’) på Södersjukhuset: en vanlig arbetsdag varar mellan ca kl.8-16, vid jour arbetar man mellan kl.8-19 och är man primärjour/nattjour på radiologen arbetar man från ca kl.19-08Läs även om min första nattjour på akuten.

Vad gör en radiolog?

  1. Bildgranskning- och tolkning
  2. Konsult
  3. Interventioner

Största delen av arbetsdagen spenderar radiologen framför en dator med massa datorskärmar. Här granskas bilder från olika patientundersökningar (t.ex. röntgen, datortomografi, MR…). När en patient behöver genomgå en bilddiagnostisk undersökning (t.ex. röntgen av ett knä), skickar den ansvariga läkaren en remiss/beställning till radiologen med önskad undersökning, frågeställning och information kring patienten. Efter utförd undersökning hamnar bilderna i radiologens inkorg och granskas. Sist men inte minst, skriver radiologen ett remissvar till läkaren som beställde undersökningen.

Förutom bildtolkning, ägnar sig radiologer också åt att vara konsulter. Det är nämligen många läkare som ringer till radiologen och rådgör om vilken undersökning som är bäst för deras patienter osv. Radiologer förväntas också utföra vissa undersökningar, såsom ultraljud. Vissa ingrepp ska också behärskas. Det kan handla om att sätta en kateter i njuren för att avlasta den, eller att tappa vätska från lungan.

 

För- och nackdelar med radiologi
+ Regelbunden och flexibel arbetstid – Få nattjourer, få utbrända radiologer jämfört med andra specialiteter, lugn arbetsmiljö, lite stress.
+ Jobba utomlands – Möjlighet att jobba från utlandet, t.ex. Australien. Blir mer och mer poppis att skicka svenska radiologer till länder i en annan tidszon, så att de kan jobba under motsvarande svensk nattetid och bemanna radiologen.
+ Datorer och teknik – Mycket pill med datorer och apparater (t.ex. ultraljudsapparater).

 

– Lite patientkontakt – Text och bilder blir oftast det närmaste radiologen kommer en patient.
– Mörk arbetsmiljö – Mörk belysning pga lättare att se/tolka bilderna från röntgen, MR, ultraljud osv.
– Framtidsutsikt? Många säger att radiologi och patologi är de första specialiteterna som kan ersättas av AI, framför allt när det kommer till bildgranskning- och tolkning, där AI och teknologi är på frammarsch.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier