Vilka är studentens största utgiftskällor? Hur ser en rimlig studentbudget ut och är dryga 10 000 kr/månad en rimlig budget? Vanliga misstag med studentekonomin och tips på hur man handskas med studentekonomin. I detta inlägg knyter vi an till förra veckans inlägg ”Kostnader och utgifter på läkarprogrammet”. Som lovat kommer det att handla om studentekonomin […]

I förra inlägget nämnde jag att man som läkarstudent bör äga ett eget stetoskop och reflexhammare. Det är kostnader man får stå för själv. Utöver dessa finns såklart annan utrustning som rekommenderas. Ett exempel på det är ett suturkit. Nyligen fick jag dessutom denna läsarfråga: Var kan man köpa ett lämpligt suturkit för nybörjaren? Vad […]

På sistone har flera av er undrat om skillnader (för- och nackdelar) mellan att börja läkarprogrammet på höstterminen respektive vårterminen. Så vi tar väl och besvarar frågan helt enkelt. Läkarprogrammet är alltså tillsammans med arbetsterapeut-, fysioterapeut-, logoped– och sjuksköterskeprogrammet, de program på KI som startar både på höst- och vårterminen. Det finns tyvärr inga dramatiska […]

Hej! Nu när du är på praktik under T7 vad får du göra när du närvarar under en operation? Får du titta på eller assistera? Har du mycket patientkontakt under praktiken? Jag har hört mycket om hur läkarna inte har mycket patientkontakt under sina arbetsdagar, detta tycker jag är synd eftersom jag tror att många […]

Hej! Hur många veckor praktik har man på läkarprogrammet varje termin? Hur ser schemat ut? Går man praktik dag, kväll och natt? Kan man önska avdelning för sin praktik? Gemensamt för all praktik är att den är OBLIGATORISK. Missar du en dag, måste du ta igen en dag. KI är relativt strikta med denna policy. Beroende på […]