Rutiner för en underläkare

God morgon!

Jag tänkte beskriva en vanlig dag som underläkare. Tidigare har jag skrivit om hur en vanlig dag som kandis kan se ut. Och vet ni va? Det finns många likheter. Dagen brukar ungefär se ut så här:

 • 7.50 –  Jag kommer till jobbet och byter om.
 • 8.00 – Jag kommer till avdelningen och börjar med att skriva ut en vårdplatslista och hämtar kaffe.
 • 8.10 – Jag läser igenom loggboken och ser vad som hänt under natten. Är det något akut jag måste åtgärda fixar jag det. Annars sätter jag mig och läser igenom patienternas journal och uppdaterar mig på vad som har hänt gällande mediciner, tillstånd och annat som rör patientens mående.
 • 8.45 – Gemensam remissrunda samt morgonmöte med alla avdelningar. Vi går igenom remisser och bemanning tillsammans med sjuksköterskor.
 • 9.00 – Morgonfika -så klart! Fantastiskt bra fika med nykokta ägg, färsk frukt, nybakt bröd, nybryggt kaffe och andra goda pålägg.
 • 9.15 – Sittronden börjar då sjuksköterskorna kommer för att ronda. Vi går igenom frågor rörande patienterna. Jag får en snabb uppfattning om vad som är aktuella problem. Jag uppdaterar mig om saker sjuksköterskan kan och  vet bättre än mig, till exempel sår, omvårdnad, omsorg, anhörigas frågor eller liknande.
 • 10.00 – Kring den här tiden är jag redo att träffa alla patienterna. Detta är alltså den regelrätta ronden.
 • 12.00 – Lunch
 • 13.00 – Anhörigsamtal tillsammans med patienten och ansvarig sjuksköterska. Vi går igenom eventuella frågor och orosmolns som finns hos patienten och hos anhöriga. Samtalet får ta tid och det ger oss en möjlighet att svara på frågor och formulera och hitta lösningar tillsammans för tiden som är kvar. Dessa samtal kan se väldigt olika ut beroende på var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig.
 • 14.00 – Fortsätter att dokumentera daganteckningar, och eventuella utskrivningar eller inskrivningar. Jag säkerställer att mediciner och doser är rätt inställda och signerade. Om det är något jag behöver följa upp från morgonen finns den möjligheten också på eftermiddagen. Det kan vara att återkoppla eventuella förändringar i mediciner eller förmedla annan information.
 • 16.30 – Arbetsdagen är slut och jag går hem.

Jag måste säga att arbetet är väldigt varierande och innehåller möten med patienter, dokumentation och administration (vilket jag råkar tycka är kul), interaktioner med andra professioner, kontakt med anhöriga och problemlösning som gäller biologi, hälsa och sjukdom.

Vi hörs! /Oscar

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen