Update från LA 🌴

Haha, vad ska man säga? Det är så klart extremt inspirerande, kul och belönande att vara här. Sjukvården är verkligen state-of-the-art och jag har aldrig sett så skillade, erfarna och noggranna kirurger. Good enough råder inte, utan perfect enough! Sjukhuset där jag är placerad är framtaget till top 10 i hela USA och nummer ett i hela Los Angeles. Läkarna och all personal är extremt dedikerad sin uppgift. De tekniker, arbetssätt och patientfokus de tillämpar är verkligen imponerande. De vill helt enkelt vara bäst! På så vis kan jag känna att det är så här sjukvård borde bedrivas (med viss modifikation, t ex arbetstimmar).

Dessutom kan man väl lugnt säga att den svenska hälsosjukvårdslagen inte gäller i USA. Den svenska principen utgår från ”…en god vård och en vård på lika villkor” och dessutom”…ska den som har störts behov lämnas företräde.” Det tänket finns inte riktigt här eftersom vissa patienter klassificeras som VIP (very important patient/person) och får således företräde till vård, behandling och intervention. Anledning? Jag vet inte, kanske pengar eller status. Det spelar ingen roll om en VIP-patient har cancer eller en besvärande hemorrojd, patient ges företräde. Det skulle aldrig förekomma i Sverige! Dessutom är det vissa frågetecken gällande sjukförsäkringar då olika försäkringar täcker olika behandlingar. Det vill säga att en försäkring inkluderar en viss behandling samtidigt som en annan inte gör det.

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen