Fun fact friday – Hosta i 150 km/h

När det hamnar partiklar och annat som inte hör hemma i luftvägarna så skyddar man kroppen och de nedre luftvägarna genom att hosta. För att hosta så krävs en tryckökning, det innebär att luftröret drar ihop sig så att luften färdas ut i 100-150 km/h!!!

Hur snabbt kan du hosta?

Källa: Sand, O. (2007). Människokroppen: Fysiologi och anatomi (2. uppl.). Liber.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig