Vad är en tenta och hur går det till?

Jo det tänkte jag beta av i detta inlägg. Kring tentor finns det regler som studenter och skolan är skyldig att följa. Jag har försökt att beskriva tentor och vanligt förekommande ord kring dem på ett enkelt sätt och längst ned finns länk till KI:s hemsida där denna information finns.

Tenta = en typ av kunskapsprov/examination

Salstentamen är ett prov som sker under en kortare begränsad tid, sker i vanliga fall i skrivsal på dator. Regler är i stort sett desamma under varje salstentamen, men vissa små saker kan skilja sig. Under termin 1 förekom salstentamen vid två tillfällen under kursen ”anatomi och fysiologi” och de pågick i två eller tre timmar.

Hemtentamen kan liknas med en uppsats som man får skriva under en längre tid. Hur lång tid man har på sig är olika från gång till gång. Ibland finns uppsatsen till hands under en stor del av kursen som man kan arbeta med parallellt och ibland är det under någon eller några veckor. Under termin 1 förekom hemtentamen under slutet av kursen ”sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap”.

Resultat på tentamen ska man få senast 10 arbetsdagar efter inlämning, dock finns det ibland undantag. Man kan få betygen underkänt (U) och godkänt (G) på sjuksköterskeprogrammet.

Blir man underkänd på en tentamen, eller missar tillfället, finns det alltid möjlighet att göra omtentamen vid minst fem ytterligare tillfällen. Omtentamen är oftast mellan 2-6 veckor efter ordinarie tillfället. Ifall man inte lämnar in en examination så räknas det ändå som ett examinationstillfälle.
Om man blir underkänd på ett verksamhetsförlagt (praktiskt) moment har man rätt att bli bedömd igen under ett ytterligare tillfälle.

Håller man inte med om sitt betyg på en examination kan man begära omprövning. Det innebär att examinatorn ser över exameninlämningen och betyget igen.

Vissa delar är obligatoriska och de måste alltså vara avklarade och godkända för att göra klart utbildningen. Ibland kan man få möjlighet att göra om ett kursmoment med de som går i en klass under. I vissa fall behöver den obligatoriska delen vara godkänd för att få tillträde till nästa termin. Ett exempel på det är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU=praktik). Vad som krävs för att få tillträde på varje kurs finns på varje enskild kursplan.

Fullständig information från Karolinska Institutet om regler kring och information om examinationer finns här.

(om jag har skrivit något fel här så är det såklart KI:s hemsida som gäller)

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig