Gästspel på psykologi föreläsning – PTSD och andra traumareaktioner

I tisdags var jag med på en föreläsning om kris och trauma. Klassen läser psykologi just nu men eftersom jag har tillgodoräknats den kursen gör inte jag det och behöver jobba istället. I tisdags var jag dock ledig och passade då på att smyga med på föreläsningen och höra vad som sägs och träffa lite kursare. Trots att jag läst massa psykologi tidigare känns det som att jag behöver fräscha upp minnet lite så jag är på samma plan som övriga klassen. Här är några spännande saker som fastnade hos mig från föreläsningen.

 

PTSD – posttraumatiskt stressyndrom

Efter en traumatisk händelse är det vanligt att ha minnesbilder, mardrömmar, förändrat stämningsläge och att undvika situationer som triggar minnen och känslor eller vara extra vaksam. Om detta håller i längre än en månad och man till följd lider och har svårt att fungera i vardagen kan man få en posttraumatiskt stressyndrom diagnos, PTSD. Då håller symtomen i sig eller kan bli värre och man får ofta flashbacks av händelsen.

När man är med om en traumatisk händelse är det svårare att psykiskt läka om den händelsen är kopplad till en förövare som orsakat händelsen med intention. Till exempel en våldtäkt är svårare att läka från än en naturkatastrof som ingen kunde kontrollera.

Hur mycket hot man upplever i händelsen påverkar också risken för PTSD. Upplever du ett stort hot har du också en ökad risk för PTSD. Det finns ju en subjektivitet i traumatiska upplevelser, samma upplevelse kan tolkas olika för olika personer och därav medföra mer eller mindre i hållande psykologiska reaktioner.

 

Fler kvinnor än män diagnostiseras med PTSD – varför?

Kvinnor är mer utsatta i vårt samhälle. Kvinnor upplever också ett större hot och mer oro och otrygghet i samhället än vad män gör. Detta kanske kan leda till att när en kvinna utsätts för trauma och dessutom upplever ett större hot ökar risken för PTSD. En annan spännande sak var att högre mängder östrogen i kroppen vid traumat kan öka risken för PTSD. Det vill säga var du är i menstrautionscykeln vid en traumatisk händelse kan påverka hur du hanterar effekterna efteråt.

Det finns också ett mörkertal män som inte söker hjälp alternativt där symtomen inte diagnostiseras som PTSD.

 

Sociala stödet

Det som hjälper mest vid en traumatisk händelse är det sociala stödet. Det behöver inte vara tio personer utan det räcker att känna att man har en person som finns där och som man kan prata med. Det kan ge mer i ett initialt skede än att träffa en psykolog.

Har man fått diagnosen PTSD kan man behandla detta bland annat med en traumafokuserad kognitiv beteende terapi, KBT. En avslutad traumafokuserad KBT behandling har visats ge goda effekter.

 

Här kan man läsa mer om PTSD och hur man söker hjälp. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar