Kursutvärdering – vad är de bra för och vad händer sen

Efter varje kurs ombeds man som student att göra en kursutvärdering, att ge feedback på hur man upplevt kursen och vad man tycker kan förbättras. Möjligheten att kursutvärdera sker via en länk man får skickad till sig och i vissa fall får man också möjlighet till en muntlig utvärdering med läraren. Den digitala versionen är anonym medan den muntliga av förklarliga skäl inte är det. Det är ofta ganska låg svarsfrekvens på kursutvärderingar och många ställer sig nog frågan, vad är poängen? Jag är ju klar med det här, det gör ingen skillnad.

Jag har ställt frågan till programdirektor Camilla Malinowsky och här är hennes svar:

—-

Varför behövs kursutvärderingar?

De behövs för att programmet ska kunna hålla en hög kvalitet på/vidareutveckla kurserna. För detta är självklart studenternas erfarenheter och synpunkter av största vikt. Genom kursutvärderingarna får kursledning och lärare ta del av studenternas synpunkter på vad som fungerar väl och vad som skulle kunna förbättras (och ibland även hur något kan förbättras).

Kursvärderingarna är upplagda på detta vis:

5 KI generella frågor för alla KI:s kurser

Programspecifika frågor

Kursspecifika frågor (ffa VFU-kurser)

 

Vad händer med det som kommer in på en kursutvärdering?

Kursansvarig sammanställer en kursvärdering. Denna diskuteras om möjligt på lärarlaget för ytterligare återkoppling på kursen. Kursvärderingen publiceras på kursens Canvas-sida samt delges även studenter som går kursen i kommande termin.

De synpunkter som kommer från studenterna samt återkoppling från lärare och kursansvarig utgör underlag för eventuella revideringar i kursen (tex upplägg på examinationer, förtydligande i instruktioner, upplägg på kurswebb).

 

Spelar det någon roll om man är med på en muntlig utvärdering eller gör den skriftliga?

Har man möjlighet så rekommenderar jag att man deltar i bägge eftersom de fyller delvis olika syften.

I den muntliga utvärderingen så har man möjlighet att mer i detalj ge återkoppling och jag tror också att, genom att höra andra studenters kommentarer kanske kommer på saker som man annars glömt att ta upp. Vissa saker vill man kanske inte lyfta i hela gruppen och då ju den skriftliga utvärderingen bra. Den skriftliga utvärderingen innehåller ju de fem frågor som är generella för alla kurser på KI. Svaren på dessa frågor används för att jämföra kurser mellan terminer (och mellan program).

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar