Lärarlagsmöte

Jag är studentrepresentant för lärarlag 1 och för någon vecka sedan var vi med på ett möte med de flesta lärarna samt programansvarig för utbildningen.

Vad innebär det?

Att vara studentrepresentant handlar om att kunna vara studenternas röst och förmedla vidare förslag på förbättringar, bolla idéer eller ge feedback. Rent praktiskt handlar det om att en gång per termin sitta med på ett lärarlagsmöte med lärarna på utbildningen och ge förslag och feedback samt diskutera vissa ämnen. I vissa fall ber lärarna om synpunkter på vissa ämnen och i andra har vi utrymme att fritt komma med synpunkter på utbildningen.

Varför behövs det?

För att lärarna ska få insikt i vad vi studenter upplever.

Det är en möjlighet vi studenter har att kunna göra skillnad.

Bara en vecka efter att vi kom med feedback och förslag hade lärarna gjort en ändring i sina rutiner. Det känns bra att lärarna verkligen är måna om att höra våra förslag på förbättringar och att det sker så snabbt.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar