Kirurgterminen är igång

God jul och gott nytt år i efterskott! För mig har det varit en intensiv start på året. Jag började året i Tanzania där vi var på studieresa som en del av kursen Global Hälsa. Jag kom tillbaka till Sverige dagen före termin 7 aka kirurgterminen drog igång. Kirurgterminen får man höra mycket om, det är en termin som många ser fram emot och andra fruktar. Min tolkning är att fruktan kommer från att terminen är väldigt tidskrävande med mycket obligatorisk praktik och andra moment. Jag ska berätta lite om vad vi har gjort den första veckan:

Introduktion och föreläsningar via zoom: Vi fick en utförlig genomgång av kursen, vad vi kommer göra och hur allt fungerar. Vi har praktik varje vecka med undantag för introveckan och när det är tema-vecka. Vi fick även introduktionsföreläsningar inom akut buk (kirurgi), ortopedi, urologi, radiologi, anestesi, kärlkirurgi, onkologi, trauma och rutiner på operation.

Undersökningsteknik: Vi hade en workshop med fokus på undersökningsteknik. Workshopen bestod av olika stationer för de olika kirurgiska specialiteterna. 

  • Kirurgi: vi fick en repetition av bukstatus och även rita ut var organen sitter på varandras magar.
  • Ortopedi: vi lärde oss hur man tar ett ortopediskt status, vilket innefattar en del specifika tester som var nya för oss.
  • Urologi: genomgång av katetersättning och anatomi av samt normala vs patologiska strukturer i skrotum (dvs pungen).
  • Anestesi: vi fick en genomgång av samt träna på att ventilera, hak- och käklyft (för att fria luftvägar) och att sätta näskantarell och svalgtub (tuber som hjälper till med andningen).
  • Kärl: vi tränade på att mäta ankel-brachialtryck (man jämför blodtryck i arm och ben) och palpera perifera pulsar.

Suturteknik: På denna workshop blev vi undervisade i olika suturtekniker och fick själva träna. Detta är ett återkommande moment som vi kommer få träna mer på under kursens gång.

Veckan avslutades med en dugga! Det var en lärorik gruppdugga som alla grupper klarade!

Introveckan var spännande men väldigt intensiv. Just nu har jag praktik på KUA (Klinisk Utbildningsavdelning) i 2 veckor, sedan har jag praktik på narkosen i en vecka följt av 3 veckor på en kirurgavdelning. Denna termin examineras vi i slutet på terminen i form av en skriftlig, en muntlig och en praktisk (OSCE) examination. Önska mig lycka till!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg