Review T7 Kirurgi: upplägg, fördomar & tips

Glad sommar! Hoppas att ni alla njuter av sommarledigheten eller sommarjobbet…

Om ni har läst mina tidigare inlägg vet ni att jag har läst termin 7 aka kirurgterminen förra terminen. I detta inlägg kommer jag berätta lite om kursen, fördomar och tips för dig som ska läsa kursen. 

Allmänt om kursen

Kursen sträcker sig över hela terminen, de sista 2 veckorna består av en fördjupningskurs (SVK) inom kirurgi som man själv får välja. Kursen är ökänd för att vara tidskrävande med mycket obligatorisk praktik och höga krav på självstudier.

Schema
 • Under den största delen av terminen har alla individuellt schema med placeringar med praktik inom de olika blocken (ex. kirurgi, ortopedi, urologi mfl). Inom de olika blocken har vi placeringar på både avdelning, mottagning, operation samt ett fåtal kvällsjourer.
 • Den första veckan är en gemensam introduktionsvecka med föreläsningar och workshops (träning på undersökningsteknik, specifika undersökningar och procedurer). 
 • Under terminen har vi en temavecka och en onkologivecka som båda består av föreläsningar och seminarium
 • Slutligen en inläsningsvecka före examinationsveckan (obs – schemaupplägg skiljer sig mellan olika sjukhus, detta gäller för SÖS som jag varit placerad på och inläsningsvecka får man endast om man läser kursen på vårterminen eftersom den är längre)
Examinationer:

Sista veckan (före SVK) har vi 3 examinationer, en skriftlig, en praktisk (OSCE) och en muntlig.

Fördomar

 • All praktik är på operationssal! Nej, en del praktik sker på operation men större delen sker utanför operationssalar, på mottagning, avdelning, akuten och vårdcentral. Vi hade 1 vecka på operation plus ca 7 utspridda dagar. Det finns även möjlighet att vara med mer om man vill.
 • Man får lära sig operera! Nej, vi lär oss om sk kirurgiska sjukdomar och fokus är på att kunna diagnosticera, handlägga och välja typ av medicinsk och/eller kirurgisk behandling (inte utföra, detta görs av specialister inom kirurgi och det får man lära sig om man väljer en kirurgisk ST)
 • Det är jobbigt och man hinner inte göra annat! Det är mycket praktik och mycket inläsning men med lite planering hinner man göra annat också. 
 • Upplägget är som på andra kurser! Nej, det förvånade mig hur få föreläsningar vi hade. De var väldigt långt ifrån heltäckande mot vad vi ska kunna. Istället har vi fler seminarier och praktik där vi förväntas lära oss väldigt mycket. Det finns inte samma möjligheter att gå tillbaka och titta på tidigare föreläsningar/slides. Därför gäller det att ta vara på dessa tillfällen, ställa frågor och få med sig kunskapen mha exempelvis anteckningar.

Tips inför T7

 • Ta ansvar för dig utbildning – åt båda hållen. Planera in tid för inläsning utanför praktiken. Ta initiativ på praktiken när det inte finns något att göra. Finns det inget att göra och inga initiativ att ta, be om att få gå hem och plugga istället.
 • Plugga på praktiken. Ibland kan det bli lång väntan på exempelvis en operation eller bara inte finnas så mycket att göra. Ta detta tillfälle i akt för att plugga. Se därför till att ha med dig plugg. Enklast är att ha det i molnet, då behöver du bara uppsöka en dator!
 • Börja tentaplugga tidigt. Ju tidigare man börjar plugga, ju mindre stress när det närmar sig. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid som faktiskt behövs och då är det bättre att ha för mycket eller för lite. 
 • Titta även på OSCE tidigt. Var uppmärksam på det du ska kunna (vad som kan komma) och hitta möjligheter att få träna på detta under praktiken.
 • Plugga enligt ditt schema. Fokusera på ortopediplugg under ortopediblocket osv. Det är då lätt att ställa frågor om området och få ut så mycket som möjligt av praktiken.
 • Använd detaljerade lärandemål. De listar vad du ska kunna och är väldigt specifika och heltäckande. Jag utgick från dessa i mitt plugg, framför allt tidigt under terminen. 
 • Förbered dig på att vara trött efter praktik, räkna inte med att alltid orka plugga när du kommer hem.

Lycka till!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg