En dag på vårdcentralen #VFU

Vi närmar oss mörkare tider (december) men även antagningsbeskeden för ansökan till vårterminen 2023. Kanske känner ni er helt säkra i era val, men kanske kvarstår några frågor. Idag skulle jag vilja belysa hur varierande läkarprogrammet kan vara.

Man får ofta chockade reaktioner när man säger att utbildningen är 6 år lång, varav två år benämns ”pre klin” då man inte fullt startat kliniska rotationer. Detta kan ge den felaktiga bilden att vi endast har teori de första fyra terminerna. Det stämmer inte helt.

Under den andra terminen av det nya läkarprogrammet har vi bl.a. en 4 dagars vårdcentralsplacering. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) ger studenter chansen att utföra klinisk konsultation och undersökning så som det ser ut i den kliniska verksamheten.

Men hur kan en dag på vårdcentralen som läkarstudent, se ut?

  • kl 08:15; Läkarna börjar ta emot patienter.

Många av mina klasskamrater höll med om att det var bäst att få vara med på så många möten som möjligt, och dykte då upp redan på morgonen.

Inför varje patientbesök diskuterade vi med handledarna om differentialdiagnoser (olika möjliga diagnoser) och vad dessa kännetecknar. Vi utformade frågor utifrån detta och lärde oss en hel del i processen.

Med patientens samtycke kunde vi starta konsultationerna samt utföra statusundersökningar, som att lyssna på lungor och hjärta, utföra en bukstatus, kontrollera reflexer eller palpera (beröra) lymfkörtlar.

Ibland dyker helt ny information upp, ex. ”Epleys manöver”. Detta är fysiska övningar med syftet att lindra/bota kristallsjuka. Det var något jag ännu inte hade hört om.

  • kl 13:00; Tiden efter lunch såg annorlunda ut varje dag. Ibland kunde man gå till labb för att observera provtagning, gå på olika sjuksköterskemottagningar för att lära sig om diverse undersökningar, alternativt sår mottagningen där man lägger om svårläkta sår. Min vårdcentral hade även en infektionsmottagning med korta och snabba besök för patienter med infektionssymtom, samt en barnavårdscentral i nära anslutning.

God vård handlar om samarbete mellan flera vårdprofessioner. Att vara ute på praktik innebär inte endast lärdom om läkaryrket, utan allt det omfattar. Detta inkluderar interaktioner med sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker med mer.

  • kl 15:00;  Vi avslutade dagen med reflektioner och disskutioner kring olika scenarios och laboratoriesvar. Här hade vi även möjligheten att påbörja planering inför nästkommande dag i samråd med bokningar på kalendern.

Ett stort tips inför VFU är att ta tillfället i akt. Ställ frågor och ställ även upp! Det är under denna tid man kan utvinna kunskap från personal med beprövad erfarenhet. Att få ett kliniskt kontext för det teoretiska gör allt mycket mer verkligt.

Så det må endast vara 4 dagar, men vi fick väldigt mycket ut ur det. Plötsligt kollar man på kalendern och ser att nästan 1 år av läkarprogrammet passerat, och 1 år kvarstår tills VFU tar över helt.

Tills vidare!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg