Fråga: ”6-årigt läkarprogram eller 5,5-årigt läkarprogram?”

Hej Isabelle!

Jag fick nyligen veta att jag kommit in på Läkarprogrammet VT 19. Blev självklart jätteglad men min kompis berättade att regeringen ska göra läkarprogrammet till ett 6-årigt program som ger legitimation direkt. Som han berättade spelar det ingen roll om jag börjar nu eller HT 2020; jag blir ändå klar vid samma tid om inte senare. Det känns lite onödigt att lägga 2-3 år extra för att få samma resultat. Vet inte hur jag ska göra då jag läser en kurs som jag måste hoppa av ifall jag väljer att börja på KI. Övergångsreglerna som föreslås kan vara till min fördel men tydligen är KI emot att studenter som börjat innan HT 2020 ska få läsa det 6-åriga programmet… Drömmen vore ju att börja nu och få läsa det 6-åriga programmet.

Hur stor blir skillnaden egentligen? Stämmer det min kompis berättat?

Vet du när det slutgiltiga beslutet kommer?

Har du något tips på vad jag borde göra?

 

Grattis till antagningen!

Din kompis har delvis rätt. Det är inte helt bestämt än, men med stor sannolikhet kommer riksdagen besluta att läkarprogrammet ska bli 6-årigt och ge legitimation. När det här beslutet tas har jag ingen aning om – kolla hur lång tid det tog att sätta ihop en regering. Efter den nya 6-åriga utbildningen är tanken att man ska göra bastjänstgöring (BT) i ca 12 månader. Det här kan tidigast genomföras från den 1 juli 2020. Vad jag känner till finns det ingen möjlighet att börja det 6-åriga programmet innan dess – varken på KI eller andra universitet. Lite mer detalj finns här:

SYLF: https://slf.se/sylf/lokalavdelningar/sylf-stockholm/at-lakare/at-i-framtiden-och-bastjanstgoring-bt-i-stockholm/
Regeringen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/06/en-sexarig-utbildning-for-lakarexamen/

Det här skulle då ersätta den nuvarande 5,5-åriga läkarutbildningen som inte ger legitimation och den 18 månader långa allmäntjänstgöringen (AT) som krävs för legitimation.

Som du nämner är fördelen med den nya utbildningen att man får leg på en gång – men vad det egentligen gör för nytta i praktiken återstår att se. Om du börjar läkarprogrammet hösten 2020 och tar examen sommaren 2026, kommer du tillhöra den allra första kullen ”nya” läkarstudenter, vilket de svenska arbetsgivarna kommer behöva anpassa sig till. Det innebär en övergångsfas och då tror jag inte att du tjänar något på att du har ett leg från läkarutbildningen – det kommer fortfarande vara praktisk erfarenhet som går före och troligtvis kommer arbetsgivarna inte göra någon större skillnad på nyexaminerade läkare som pluggat i 5,5 år och de som pluggat 6 år. Börjar du läkarprogrammet nu våren 2019, blir du färdig sommaren 2024. Då har du 2 år på dig att skaffa praktisk erfarenhet, vilket säkerligen kommer att väga tyngre än en tidigare legitimation.

Det jag tror din kompis syftar på med ”du blir klar vid samma tid”, är att man måste vänta länge på att få en AT-plats. Men med största sannolikhet kommer man behöva vänta länge på att få en BT-plats också, särskilt när BT kommer vara ett helt nytt koncept som måste tillämpas.

Jag kan iallafall med säkerhet säga att börja läkarprogrammet VT19 istället för HT20 inte kommer innebära 2-3 år extra för samma resultat – börjar du VT19 kommer du få 2 år mer på dig att få praktisk erfarenhet och det är alltid det som väger tyngst hos arbetsgivarna.

Hoppas det här ger dig lite klarhet!

3 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle