Fråga: Spärrtentor

En spärrtenta är en tenta man måste bli godkänd på för att få plugga vidare på programmet, annars blir man ”spärrad” tills man klarar den. Hur ser det ut med spärrtentor på Karolinska Institutets läkarprogram?

Spärrar på läkarprogrammet är ganska komplicerade. De består av både tentor och obligatoriska moment, beroende på termin. Kort sagt brukar man ha ett halvår på sig att bli godkänd på alla moment innan man blir spärrad – om du är underkänd på tentan i T1, kan du ändå gå T2, men du måste bli godkänd på T1 i tid till T3. Bäst är att kolla de specifika behörighetskraven på respektive kurswebb. Det brukar ligga under “Behörighet”, som det gör här: https://utbildning.ki.se/course-syllabus/2LK002.
Förenklat kan man ställa upp tentorna inkl spärr såhär:
Termin 1: Terminstenta (Den Friska Människan 1), spärr för termin 3.
Termin 2: Terminstenta (Den Friska Människan 2), spärr för termin 4.
Termin 3: 4 tentor, varav en stor i Patologi. Spärr för termin 5.
Termin 4: 2 tentor, en av dem är Preklin-tentan som täcker termin 1-4. Spärr till termin 7.
Hur det ser ut på de kliniska terminerna är lite mer avancerat eftersom en hel del praktiska moment ingår i behörighetskraven.
Om du inte klarar spärrtentan för en viss termin fastnar du i terminen precis innan spärren. Det innebär alltså att du får gå hela termin 2 men inte får börja termin 3 förrän du klarat termin 1-tentan.
Hur många chanser du har att klara en tenta beror på hur lång tid det är mellan tentan och tills den spärrar dig. Tentor brukar ges 1 gång ordinarie och 1(-2, i vissa fall) gånger rest. Per termin kan du alltså skriva tentan 2(-3) gånger. För termin 1-tentan innebär det att du kan skriva den 4 gånger innan du blir spärrad.
Läs mer om de olika terminerna och examinationerna på läkarprogrammet i här

4 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle