En dag på KUA – Klinisk Utbildnings Avdelning

Klinisk Utbildnings Avdelning – KUA är för fysiostudenternas del den sista kliniska placeringen under utbildningen, innan examen och legitimation.

KUA finns sedan 2015 på de stora sjukhusen Danderyd, SÖS, Huddinge KS och Nya Karolinska och genomförs vanligen på en ortopedisk avdelning, där det är flera professioner som samarbetar. Detta är just syftet med KUA att läkarstudenter, ssk-studenter och fysiostudenter ska arbeta tillsammans kring 4-6 patienter per dag, beroende på beläggningen, och sköta både undersökning, bedömning och administrativt arbete under 2 veckor.  Med ett fint ord kallas detta IPE Inter-Professional Education. Varje profession tilldelas en handledare som är ansvariga för deras arbete med patienterna och en handledare ska leda hela teamet och reflektioner om samarbetet.

Kul att få hänga med en kursare nu när vi inte har sett varandra sen mars…

En vanlig dag börjar 07.15 med planering för dagens arbete, prioritera vilka patienter som ska ses först och om det finns remisser att skicka. 

Vid 8 har man en kortare samling för all personal på avdelningen. Därefter och fram till lunch påbörjas ronder i två omgångar med olika arbetsteam och patienter.

På en rond går varje profession igenom vilka restriktioner som gäller för en patient, vilka professioners som en patient behöver träffa och andra sekretessbelagda uppgifter:

• Sittrond enligt rondchecklista 

• Gemensam rond hos patienterna

• Medicinskt arbete

• Daganteckningar

• Utskrivningsarbete

• Remisser, etc.

Efter ronden planerar vardera profession för vilka patienter som först behöver deras uppmärksamhet. 

 

Efter lunch följer gemensamt flödes/avstämningsmöte på avdelningen. 14:00-14:30 Sker överrapportering till kvällspersonal och dagen avslutas med gemensamma reflektioner eller lärandeuppgifter (t.ex mobiliseringsövningar etc).

Fördelen med att träna på detta samarbete är att man får en förståelse för hur de andra professionerna tänker kring samma patient, hur vi anpassar de åtgärder vi behöver göra för patienten så att patientens vardag på avdelningen också blir smidig och trivsam, så att inte alla kommer och rycker i dem samtidigt. 

På NKS är det lite extra coolt att det finns robotar i källaren/katakomberna, som sammanbinder alla byggnaderna + luftsluss för arbetskläder!

Se mer i min story på instagramkontot: @Fysioterapeut_ki

https://www.instagram.com/fysiostudent_ki/

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Kategorier