Personliga brev och personliga mål #yrkesroll som fysio

När jag gjorde praktik i primärvården och pratade om att jag intresserade mig för neuro så var det någon som gav ett litet varnande finger om att det kunde vara otaktiskt att nischa sig för tidigt, att man då skulle glömma bort en del av den färska kunskapen om undersökningsmetoder osv om den inte sattes i praktik.

Nu när jag är del av ett neuroteam så är jag glad att jag inte tvekade på att tacka ja till detta som mitt första jobb. Jag blir så väl omhändertagen, introducerad och upp-backad av mina kollegor så att det känns nästan lite overkligt!

Vården och alla lagar som ska följas, ansvar som den med legitimation ska uppfylla och alla budgetkrav som ska levas upp till – allt det där kan nog bli väldigt omtumlande ifall jag samtidigt skulle förväntas ta emot 10 patienter per dag och ställa diagnoser under en 40 min undersökning.

Jag är minst sagt nöjd med mitt val och trivs som fisken i vattnet.

Självklart så drabbas jag då och då av insikten ”det är detta jag ska göra nu – på riktigt”. En kringflackande sjöman och fotograf som jag har varit så är detta med ett fast jobb och stort ansvar fortfarande ganska nytt för mig ;).

Mitt tips till dig som börjar fundera på tiden efter examen, kanske redan i termin 5-6, så är mitt råd att börja spana på jobbannonser – vilka beskrivningar fångar ditt intresse?

Börja öva på att skriva personligt brev redan nu – och om du inte vet hur du ska fylla ut ditt CV kan du slänga ett get-öga på mitt exempel där jag inkluderade VFU-placeringar m.m i mitt tidigare inlägg om jakten på första jobbet.

Nya kontoret
Första jobbet, nya kontoret

Personligt brev – konsten att stå ut ur mängden

Ett utdrag ur mitt PB som blev min fot in i neuroteamet… låter lite för ”vardagligt” skrivet när jag läser det såhär i efterhand, men jag var bara helt ärlig – tydligen gick det hem!

Tips när du skriver ditt personliga brev, kanske direkt efter examen utan längre erfarenhet av yrket: Ungefär 3-5 meningar under varje stycke.

Inledning – kort om vem du är och vad/vilka som är dina drivkrafter.

Bakgrund – Berätta vilka inriktningar/avdelningar du har erfarenhet av från praktik och om du har extra intresse av någon specialisering.

Motivering Varför du söker just denna placering, kan vara att jobba i team, fokus på viss patientgrupp, önskan om att jobba för viss vårdgivare, typ av arbetsplats ex. primärvård/slutenvård.

Personliga mål – Utvecklas och växa i sin #yrkesroll

I och med den successiva omställningen i vården till personcentrerad vård så bör varje vårdgivare fråga om och diskutera mål för vårdtid/behandling/rehabilitering tillsammans med sina patienter för att fokusera och lyfta fram personens egna resurser/styrkor och motivation. Detta för att involvera patienten i sin egen vård och utveckling eftersom det är personen som ska göra arbetet och vården enbart erhåller verktygen.

Precis på samma sätt fungerar det med universitetsutbildningen. Särskilt Fysioterapeutprogrammet som är en kandidat i medicin och dessutom en ”grundutbildning”. Från termin 3 tills idag har jag fått och får frågan ”känner du dig redo?!” och det enkla svaret på den frågan är ”Ja!”. Jag är redo för att utvecklas i min nya yrkesroll som legitimerad fysioterapeut, det utesluter inte att jag ibland känner mig osäker i vissa situationer.

Även när man inte jobbar i ett team så har man oftast en ”mentor” som nyexad, som har avsatt tid för att svara på frågor och diskutera patientfall.

Jag vet att jag kanske skryter lite mycket om mitt team nu men jag har ju faktiskt hela 7 mentorer! Med teamet kan jag diskutera patientfall och behandlingsmetoder med mina kollegor 2 gånger i veckan + har uppbackning flera gånger i veckan när man är 2 på hembesök istället för själv.

En annan fördel med att jobba inom neurologi som nyexad är just att patienterna ofta behöver rehabilitering av basala funktioner som gång, koordination, balans osv. Med det sagt så menar jag inte att det är ENKELT att träna dessa patienter, det krävs mycket tålamod, kreativitet och en del list, men man spar sig ändå ansträngningen att redogöra ingående för anatomiska strukturer och lägga upp en progression för en väldigt träningsvan person.

För de patienter som vi tar in i teamet och startar en rehabperiod med ska vi alltid skriva en behandlingsplan. Det var när jag satt och skrev rehabplan för 3 av mina nya patienter som jag kom att tänka på att man bör använda samma strategi för sig själv, redan under studierna men även i yrkeslivet – på så sätt så kan man pricka av vad man har uppnått och fortsätta utmana sig själv med SMARTA mål.

S – Specifikt, ex: Avgränsa målet till något konkret, t.ex klara att gå i trappor.

M – Mätbart, ex: Gå 100m på X minuter.

A – Accepterat, ex: (kan vara svårt att skilja från realistiskt, oftast ser jag denna rubrik som att målet är överenskommelse med patienten, att hens önskningar är inkluderade)

R – Realistiskt: ex: Att gå 100m med stöd av rollator. (Målet ska vara uppnåeligt)

T – Tidsbestämt: Följa upp efter 2 månader. Träning 1-2ggr/veckan.

Det kan bli lite stolpigt att använda ”Att skriva rehabplaner” enligt SMART-modellen så här men att dela upp sina professionella mål och mål med kompetensutveckling enligt följande punkter kan vara något att testa:

PERSONLIG PLAN FÖR UTVECKLING

(Följer rubrikerna för Rehabplan)

Datum för upprättande av personlig plan: 2021-02-11

Mål

(Långsiktigt)

Utveckla neurokompetens i att bedöma, planera åtgärder, behandla och utvärdera personers funktionella förmåga.

Studera pediatrik inriktning fysioterapi och söka sig till primärvård/habilitering för att arbeta med barn.

Delmål

*Tillämpa kunskaper i nya rutiner kring patienter i neuroteamet

*Påbörja och fullfölja rehabplaner för neuropatienter

*Utveckla djupare kunskap om neurologiska diagnoser

*Ta del av kollegors kunskaper och tillämpa dessa i det egna arbetet

*Ta körkort

Resurser

Kreativ. Tålmodig. Engagerad. Nyfiken och kunskapstörstande. Praktiskt lagd. Försigkommen, oblyg.

Svårigheter

Hålla en struktur, arbeta metodiskt. Ivrig. Tidsoptimist. Begränsa sig, inte göra allt på en gång.

Åtgärder

*Repetera rutiner från lokala dokument

*Sätta av tid med kollegor för att gå igenom träningsprogram/patientfall.

*Sätta av 1 kväll/veckan till kompetensutveckling, föra logg över nya kunskaper månadsvis, läslogg över artiklar eller böcker jag läser.

*Körlektioner 1 ggr/vecka + plugga teori 1-2 ggr/vecka.

*Utvärdera egna journaler och patientflöden/medarbetarsamtal.

Tidsplan

*Medarbetarsamtal: i början av varje år.

*Körkort: uppkörning slutet av mars.

*Påbörja egna studier after uppkörning: april.

Uppföljning

Innan sommaren, slutet av maj.

Läs mer om hur jag lade grunden för min kunskap inom neurologi under termin 3 med VFU på Stroke enheten:

Första dagarna: https://blog.ki.se/kistudentenkiki/forsta-patientfallet-check/

KMT: https://blog.ki.se/kistudentenkiki/vad-ar-kmt/

Patientfallet: https://blog.ki.se/kistudentenkiki/blir-man-frisk-fran-stroke/

Jag har fortfarande lite problem med det här att hålla mig i bakgrunden och vara diskret…. så mycket roligare att få spacea ur och ta plats i en ny grupp!

Klippet i sin helhet kan man se på Instagram @fysioalumn_ki

https://www.instagram.com/p/CLFW5ZVFe-r/?utm_source=ig_web_copy_link

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Kategorier