Jag blev godkänd på alla punkter i de praktiska examinationerna för Fysioterapi 5 – i Öppenvård  och i torsdags knackade jag på hos Danderyd Rehab i Mörby centrum för mina första dagar i VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. Ska du själv ut på VFU första terminen? Kom ihåg att fixa E-leg i tid (håll reda på […]

Snart dags för din första praktiska examination? För alla vårdyrken är bemötande A och O men ganska sällan är det något vi testas i, förutom under våra praktiska prov och framförallt under VFU – praktiken. Under praktiken är det enda gången som våra handledare kan bedöma hur vi bemöter riktiga patienter (kom ihåg att det […]

Val till Fysioterapeutsektionens styrelse sker varje år i oktober/november eller vid ev extrainsatt möte utifall att alla poster inte har blivit tillsatta. Inval sker genom att någon anmäler intresse eller blir nominerad till en position och därefter röstar alla närvarande på årsmötet för eller emot. Oftast är de närvarande på årsmötet endast de personer som […]

Förra våren, 2019, startade vi (jag och några yngrekursare) gruppen KI Fysiofaddrar genom att skapa en facebookgrupp. Vi träffades hemma hos mig, minst två personer från varje årskull under min (T1-T3) var närvarande, och började skriva ett utkast på riktlinjer för hur gruppen skulle fungera. Läs mer – > ”Vi skriver historia – eller typ […]

När jag började skolan i augusti så rivstartade termin 2 med Fysiologi – en intensiv 2 veckors kurs innan hjärnan hade gått iland från sommarlovet. Jag låg efter med den stora anatomi-kursen från termin 1 och p.g.a. det även en underkänd praktisk tenta i Fysioterapi 1 – tema undersökning… Först och främst ska jag säga […]