Nyexaminerade sjuksköterskan Olivia svarar på frågor

Hej! Under februari månad har jag och alla andra bloggare på KI ett tema som heter ”växa in i sin yrkesroll”. Eftersom jag precis har börjat på termin 2 och inte gått på praktik än så har jag tagit hjälp av en vän, Olivia, som tog sjuksköterskeexamen i våras!

Jag ställde lite frågor som Olivia har svarat på:

Vad gör du idag som sjuksköterska? 
”Jag arbetar som sjuksköterska på en kirurgisk avdelning som för tillfället är en covid avdelning”.

Vill du beskriva hur en arbetsdag kan se ut? Vad får du göra?
”Ingen dag är den andra lik. Jag delar läkemedel, utför omvårdnad, samtalar med patienterna, rondar (1) med ansvarig läkare, pratar med närstående, dokumenterar, skjutsar och hämtar patienter till operation. Förutom praktiska saker som att sätta pvk (2), lägga om en cvk (3) eller spola drän så handlar arbetet mycket om att se hela individen och därför är samtalen en stor del i det dagliga arbetet”.

1: Rond innebär kortfattat att man träffar de patienter man ansvarar över och går igenom vissa saker, eller att sjuksköterska och läkare diskuterar/utvärderar/planerar sina gemensamma patienter i patientens frånvaro.
2: PVK = Perifer venkateter kallas den kateter som vanligtvis sitter i armen där man tillgodoser patienter med vätska, blod, näring läkemedel etc.
3: CVK = Central venkateter kallas den kateter som sitter centralt på kroppen, exempelvis vid halsen eller under nyckelbenet
.

Hur var det att gå från studier och praktik till att arbeta?
”Det var kul och samtidigt tufft såklart. Från att inte ha ansvar till att ha ansvar över ett flertal liv. Det kom faktiskt lite som en chock det var som att gå från 0-100 på en gång. För min egen del kände jag mig trygg då jag tidigare praktiserat på avdelningen. Jag kände till de dagliga rutinerna och personalen”.

Har du utvecklat några egenskaper eller förmågor under din tid som sjuksköterskestudent och yrkesverksam sjuksköterska? I så fall vilka och hur?
”Att prioritera mig själv var lite svårt under den första månaden. Jag ville hinna med, göra klart saker och inte lämna över något till den sjuksköterskan som skulle jobba efteråt. Nu är det enklare att ”gå ifrån arbetet” ett tag och till exempel dricka vatten. Jag har lärt mig att vissa saker kan vänta. Dessutom så kan man be kollegorna om hjälp om man till exempel har något som måste göras”.

Är det något gällande sjuksköterskeyrket som har förvånat dig?
”Nej inte vad jag kan komma på”.

Temat handlar om att ‘växa in i sin yrkesroll’, finns det något du skulle vilja kommentera angående att växa in i sin yrkesroll?
”Det tar olika lång tid för alla. Jag har jobbat nu i 7 månader men jag känner inte att jag är där än…men jag är på väg. Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv, våga erkänna att man kanske inte kan och i sådana fall be om hjälp”.

Tack Olivia för dina svar!

Olivia är anonym och heter egentligen något annat

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig