VFU (praktik) inom slutenvården T2

Hej på er!

Som tidigare nämnt har vi spenderat en vecka inom primärvården på vårdcentral. Men nu ska vi vara i 5 veckor inom slutenvården och jag är placerad på en rehabiliteringsstation. Jag tror att övriga i klassen är placerade på äldreboende under dessa veckor. Anledningen till att jag är på ett annat ställe är för att det äldreboendet jag var placerad på från början inte hade möjlighet att ta emot studenter för tillfället.

På denna rehabiliteringsstation finns det både dagverksamhet och internat. Jag befinner mig i förta hand på en specifik internatavdelning, men ibland behöver handledaren och därmed jag hoppa in på någon annan avdelning.

De patienter som bor på internatet är där i ungefär 1-4 veckor beroende på problematik. Det kan exempelvis vara en äldre som brutit lårbenet, någon som har ryggmärgsskador pga. trafikolycka eller någon som rehabiliterar sig från en stroke.

Det är vanligt att man får spendera de första tiden med undersköterskorna för att lära sig basal omvårdnad såsom personlig hygien, bäddning, förflyttningar, tagning av blodprov, blodtrycksmätning, såromläggning etc.

Därefter får man vara med sjuksköterskan och en stor del av tiden går till läkemedelshantering, inskrivningssamtal med inriktning på omvårdnad, delegering av uppgifter, samverkan och rond med andra yrkesprofessioner och annat som är specifikt för just sjuksköterskan.

Det är väldigt roligt och jag har lärt mig väldigt mycket. Det som är positivt med att jag har fått en annan typ av VFU-placering än de andra är att jag kommer få ett annat perspektiv och erfarenheter än de andra i klassen som gör att vi kan lära av varandra. Jag kommer dessutom få spendera dagar (eller delar av dagar) med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att se hur de arbetar praktiskt med patienter som ska rehabiliteras och kunna återgå till sitt liv på ett så bra sätt som möjligt.

Det kommer fler inlägg om denna VFU och har ni några frågor så är det bara att skicka!

Ha det bäst!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig