Neo – forskningscentrum i världsklass

In English below

Idag inviger vi Neo i Huddinge, en banbrytande byggnad för banbrytande forskning!

Ända sedan projektet startade 2013 har KI varit med och bidragit med synpunkter för att skapa ett forskningscentrum i absolut världsklass. I centrum står satsningen på Life Science, ett område där medicin, biologi, kemi, teknik och informatik möts. Det är en bransch för möten mellan forskning, utbildning, privat och offentlig vård och självklart det privata näringslivet.

För oss på KI innebär Neo att vi kunnat sammanföra fyra institutioner under samma tak i en miljö som inspirerar till möten över disciplingränserna. Neo, tillsammans med Ana8, är en pendang till Biomedicum och Bioclinicum i Solna och kommer under många år framöver att fungera som ett nav för viktig translationell forskning.

Jag är personligen övertygad om att forskning som ligger nära den konkreta vården är en viktig väg framåt när vi strävar vidare för att förbättra människors hälsa, både här hemma i Sverige och i resten av världen.

Idag firar vi och är stolta över den vackra byggnaden, i morgon fortsätter vi det viktiga arbetet med att generera ny kunskap för livet och att skapa framtidens prevention, diagnostik och terapi!

Se gärna ett längre reportage med bilder från invigningen på KI:s webbplats.

Neo – a world-class research centre

Today we inaugurate Neo in Huddinge, a ground-breaking building for ground-breaking research!

Ever since the project began in 2013, KI has been part of it and contributed views and opinions to create an absolutely world-class research centre. In the centre stands the focus on Life Science, an area in which medicine, biology, chemistry, technology and informatics come together. It is a sector of encounters between research, education, private and public care and naturally the private sector.

For us at KI, Neo means that we have been able to bring together four departments under the same roof in an environment that inspires encounters across disciplinary borders. Neo, along with Ana8, is attached to Biomedicum and Bioclinicum in Solna and will for many years to come act as a hub for important translational research.

My personal conviction is that research close to the actual care is an important way forward as we continue to strive to improve people’s health, both here at home in Sweden and in the rest of the world.

Today we celebrate and take pride in the beautiful building. Tomorrow we continue the important work of generating new knowledge for life and creating the prevention, diagnostics and therapy of the future!

Please visit the KI website for a longer report with photos from the inauguration.

 


		

0 comments

Related posts