Grattis till utnämningarna, Annika och Martin!

Tidigare i dag blev det formellt klart att Annika Östman Wernerson och Martin Bergö kommer att efterträda mig och prorektor Anders Gustafsson den 1 mars. Det känns verkligen bra att besluten nu är klara och jag vill rikta ett mycket varmt grattis till dem båda!

Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med såväl Annika som Martin under flera år. Båda har varit vicerektorer för utbildning respektive forskning under min tid som rektor och vi har också setts och arbetat tillsammans i andra sammanhang.

Annika har den erfarenhet av och gedigna kunskap om Karolinska Institutet som borgar för att hon kan leda och styra Sveriges mest framstående universitet med säker och stabil hand. Jag är särskilt imponerad av hennes engagemang och driv när det gäller utbildningsfrågor, men hon har också stor kompetens när det gäller forsknings- och samverkansfrågor och hennes breda och djupa kontaktnät inom sektorn kommer att vara en stor fördel när hon nu snart flyttar in i rektorsrummet. Det har verkligen varit en sant nöje att samarbete med henne sedan jag började vid KI den 1 augusti 2017.

Även Martin har en högst imponerande bakgrund och stor kunskap om akademin och då särskilt det medicinska forskningsfältet. Hans erfarenhet som vicerektor för forskning är en tydlig tillgång och fördel när han nu tillträder som prorektor.

Det finns naturligtvis massor av råd och tips att ge till Annika och Martin inför att de tar över om knappt två veckor. Jag ska inte belasta läsarna av min blogg med alla dem. Två råd vill jag dock ge på vägen: lyssna på verksamheten och bjud in omvärlden. KI trivs bäst i öppna landskap!

Annika och Martin! Det är en stor ära, men också en utmaning, att leda ett av världens mest framgångsrika medicinska universitet. Det kommer säkert stunder när ni kommer att fråga er varför ni gav er in på det här. Men ni kommer också att få uppleva lyckan i att dagligen arbeta med och träffa fantastiska, kompetenta, kreativa, talangfulla och excellenta studenter, forskare, lärare och medarbetare. Och ni kommer att uppleva glädjen i att det nästan varje dag görs nya vetenskapliga genombrott vid KI som ger oss ny kunskap om livet och leder till en bättre hälsa för alla.

Den lyckan och glädjen är en sann ynnest.

Återigen: grattis till utnämningarna och välkomna till era nya roller den 1 mars!

1 comments

Ingemar Petersson

Ingemar Petersson

Instämmer i gratulationerna. Vi i konsistoriet ⁦‪@karolinskainst‬⁩ ser mycket fram emot samarbetet med er. Stort och varmt tack ⁦‪@ottersenolep‬⁩ för en utmärkt insats tillsammans med avgående vicerektor Anders Gustafsson!

Related posts