Nya coronaviruset: Smittan är gränsöverskridande – det måste också forskningen vara

Den pågående pandemin ger många nyttiga påminnelser och en del nya insikter. För mig framstår inte minst ett perspektiv som extra viktigt att ta hänsyn till just nu: Att en pandemi per definition är  global och att vi upplever den här händelseutveckling tillsammans över hela världen.

Smittspridning känner inte av några nationsgränser. Att stänga gränser må vara effektivt i ett kortsiktigt perspektiv, men i grunden kan inte hälsohot av den här arten avhjälpas genom att bygga murar mellan folk eller länder. Tvärtom – vi måste underlätta och aktivt medverka till ökad samverkan, ömsesidig hjälp och kunskapsutbyte. Det gäller såväl mer långsiktiga strategier som konkreta insatser. Det är inte läge att bara tänka på sig själv i den här situationen. En sådan inställning är inte bara dumdristig och egoistisk, den är också direkt kontraproduktiv.

Snabbare väg

För forskning är samverkan och samarbete ett naturligt inslag i vardagen, även om det naturligtvis också förekommer konkurrens i sektorn. Jag upplever det dock som att denna konkurrens åtminstone delvis är satt ur spel för tillfället. Istället har den ersatts av ett kunskapsutbyte, där tidiga forskningsresultat publiceras snabbt för att ge andra forskargrupper en snabbare väg framåt. Nu är det den kollektiva framgången som gäller, mer än den individuella.

Jag pratar ofta om vikten av open science, av att forskning och forskningsdata görs tillgänglig för alla. Det finns många olika perspektiv på denna viktiga fråga och snabba offentliggöranden av preliminära resultat och utfall, innebär onekligen en del risker ur flera aspekter. Men i tider av kriser som denna, är det viktigare än någonsin att alla som nu arbetar intensivt med att ta fram kunskap om virusets egenskaper, om tänkbara terapier och behandlingsmetoder mot sjukdomen covid-19 och  annan relevant forskning, så snabbt som möjligt tillgängliggör sina resultat och reagenser för andra.

Dela med sig

Under de senaste veckorna har jag hört flera verksamma forskare som just tagit upp det här: Samverkan mellan kollegor världen över är intensiv och det råder en grundläggande generös och icke-egoistisk inställning när det gäller att dela med sig av kunskap. Data läggs ut, diskuteras, granskas kritiskt och appliceras eller används i relevanta sammanhang. På så sätt tjänar vi tid och resurser och kan snabbare nå resultat genom att arbeta tillsammans.

Det här gäller inte minst den nu pågående – och mycket intensiva – forskningen som handlar om att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset. KI-forskarna Matti Sällberg och Ali Mirazimi har vid ett flertal intervjuer berättat om hur de upplever ett fantastiskt engagemang bland forskare och att det pågår mycket aktiva diskussioner på olika forum där man publicerar resultat och bollar och testar olika idéer för att komma vidare.

Naturligtvis finns det olika intressen när det gäller allmän forskning på universitet och mer strikt kommersiellt inriktad forskning inom läkemedelsindustrin, det vore naivt att tro något annat, men upplevelsen är ändå att samverkan, samarbeten och open science premieras i stunder av kris.

Gemensam utmaning

Detta inger hopp. Det är tydligt att budskapet går fram: att vi har en gemensam utmaning och ett gemensamt mål. Ska vi effektivt kunna arbeta mot ökad smittspridning och snabbt kunna ta fram verksamma behandlingsmetoder finns inga andra genvägar än denna: att arbeta tillsammans.

I vår Strategi 2030 säger vi att KI ska vara ett alltmer ”globalt” universitet. Nu ser vi vad detta innebär – att vi ska vara bland de lärosäten i världen som aktivt deltar i utväxling av forskningsrön, metoder och reagenser på tvärs av regionala, nationella och institutionella gränser. Det ligger i ett universitets natur att det ska bemöta en global utmaning med en global respons – med open science. Att vi inte längre bara ska sträva efter att vara ”first to publish” utan ”first to share”.

Jag kan i sammanhanget passa på att tipsa om att KI:s universitetsbibliotek, KIB, har ställt samman och publicerat en hel del ytterst bra material om open science. Samlingssidan ”KIB:s bloggserie om öppen tillgång” hittar du på KIB:s webbplats.

 

0 comments

Related posts