Sjuksköterskeprogrammet, Termin 1- Översiktligt innehåll

Hej och välkomna!

Jag tänkte jag skulle börja med att göra det enkelt för dig som student och presentera lite kortfattat kring första terminen på programmet så att du kan få en idé om vad det innehåller. Det är mycket information i början och kan vara svårt att orientera sig i Canvas, schema, Ladok, kurslitteratur och så vidare men förhoppningsvis kan det här inlägget hjälpa dig att förstå vad du förväntas lära dig under första halvåret.

Termin 1 (30 hp) består av två kurser: Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (16,5 hp) och Anatomi och fysiologi (13,5 hp).

Den första kursen: Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, handlar till stor del om att bekanta sig med sjuksköterskeprofessionen och dess historia. Vad är och vad gör en sjuksköterska? Hur arbetar sjuksköterskan självständigt respektive i team (med läkare, fysioterapeuter undersköterskor med flera…)? Vilka förväntningar kan vi ställa på vår yrkesutveckling samt vilka förväntningar kan samhället ställa tillbaka på oss i vårt yrkesutövande?

Florence Nightingale- Sjuksköterskans ”moder” -är en av de absolut viktigaste personerna bakom utformandet av sjuksköterskedisciplinen. Denna tavla hänger inne på Kliniskt träningscentrum (KTC) som ni kommer besöka i T1 när ni ska öva på att ta puls och blodtryck (som är en del av kursen ’Anatomi och fysiologi’).

Ni kommer att läsa om olika teoretiker som har påverkat sjuksköterskans kliniska (och politiska) roll genom tiderna. Ord och termer som kommer vara vanligt förekommande är bland andra: evidens, profession, sjuksköterskans historia, omvårdnad, vård, forskning och etik med fokus på att du som student ska skapa dig en övergripande bild av ditt framtida arbete. Du kommer tidigt i utbildningen att introduceras till forskning i forskningsmetodiken eftersom en sjuksköterska förväntar sig hålla sig till evidensbaserad vård, det vill säga vård som bottnar i den senast tillkommande forskningen. Det innebär att du som student förväntas hålla dig uppdaterad och utöva de senaste principerna gällande exempelvis hur man ger en injektion. Men det finns mycket hjälp att få. Det bästa är att hålla koll på vad som står i vårdhandboken för de olika momenten samt FASS (Farmakologiska specialiteter i Sverige) för läkemedlen. Det mesta lägger sig efter en liten stund.

Under termin ett kommer du även att introduceras till kursen Anatomi och fysiologi som är en medicinsk kurs. Då förväntas du som student lära dig hur människokroppen är uppbyggd översiktligt genom att studera de olika organsystemen. Som exempel har vi nervsystemet (hjärnan, ryggmärgen), cirkulationssystemet (hjärta, kärl, lungor) eller rörelseorganen (skelett, muskler, leder). Oroa dig inte- det är ingen som förväntar dig att du ska kunna allt på latin utan det viktiga är att du förstår hur de samarbetar med varandra. Du ska tillexempel kunna förklara vad som händer i kroppen när du rör på dig (att hjärnan skickar signaler till hjärtat och lungor om att arbeta hårdare för att kunna förse mer blod till skelett och muskler och så vidare…)

Jag hoppas att det inte blev för mycket information såhär i början men skulle det dyka upp några frågor eller undringar så är du välkommen att skriva till mig på https://blog.ki.se/studentbloggen/sample-page/.

Lycka till nu så ses vi kanske!

/Johanna

Johanna sjuksköterskestudent

Johanna sjuksköterskestudent

Jag läser termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och är som mest intresserad av hälsa och sjukvård ur ett globalt perspektiv. När jag var liten var min största dröm att få åka någonstans inom Centralafrika och upptäcka den naturrika regnskogen. Nu, 20 år senare är jag påväg att ta mitt första kliv utanför Europa och till Uganda med KI's hjälp och min dröm har (nästan) gått i uppfyllelse. Jag är väldigt intresserad av utbildning och undervisning så har du några som helst frågor om sjuksköterskeutbildningen eller studentlivet på KI är det bara att skriva till mig. Vi hörs!

0 kommentarer

Relaterade inlägg