Ett kvällspass som sjuksköterska

Hej!

Ett tag sedan skrev jag ett inlägg om hur ett dagpass kan se ut för en sjuksköterska. Många inom vården jobbar däremot 3-skift vilket innebär att schemat inkluderar kvällar och nätter. Arbetsuppgifter skiljer åt mellan avdelningar och professioner, men desamma gäller för skift. 

Utifrån min erfarenhet brukar arbetstider inom slutenvården se ut såhär:

Skift Vardag Helg
Dag 7:00-15:30 7:00-15:00
Kväll 13:00-21:30 13:30-21:30
Natt 21:00-7:00 21:00-7:00

Sjuksköterskans roll är betydande och varierande, men det kan vara svårt att förstå hur mycket de faktiskt gör såvida man inte är i deras skor.

13:00 – Vi startar arbetspasset med ett eftermiddagsmöte. Här får vi veta våra placeringar på avdelningen och relevant information för verksamheten.

 • Varje sjuksköterska ingår i ett team med en undersköterska och ansvarar för 6 patienter. Denna siffra varierar mellan olika vårdenheter/vårdinstanser. På avdelningar med en högre vårdnivå kommer sjuksköterskan ha ett färre antal patienter och vice versa.

13:15 – När mötet är över börjar vi läsa på om patienterna i journalsystemet.

14:00 – Nu är det dags att ta rapport från dag-sjuksköterskan. Här utnyttjar vi SBAR modellen för att strukturerat gå igenom all relevant information. I slutet av rapporten ställer kvällspersonalen frågor om patienterna.

 • SBAR är en populär kommunikationsmodell och ett akronym för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommenderat. Det summerar koncist vad patienten har sökt för, vad de har för tidigare sjukdomar, deras aktuella tillstånd och vad planen är. 

15:00 – Kvällspersonalen stämmer av med läkarna men denna rond brukar vara betydligt kortare än dagens. Här ställer vi kvarvarande frågor inför kvällen och läkarna uppdaterar om den medicinska planen.

16:00 – Då det generellt är lugnare på kvällen hinner personalen dela kvälls- och morgonmediciner. Man förbereder alltså för dagpersonalen som startar sina pass kl. 7:00 och ska börja administrera läkemedel redan vid 8:00. 

Detta är en lämplig tid att hälsa på patienter, se om de har några funderingar/önskemål inför kvällen och utföra sysslor som kvarstår. Några exempel inkluderar:

 • Insättning av en ny perifier venkateter, då de ska bytas ut var 72:e timme
 • Provtagning för att kontrollera blodvärden
 • Administrering av läkemedel, ex. intravenös antibiotika eller subkutan insulin
 • Transport av patienter i behov av övervak till/från undersökning
 • Tömma dränage i specifika mängder och intervall
 • Hantering av tryckförband över arteriella instick
 • Informera patienter inför/efter ingrepp
 • Skicka remisser till andra vårdprofessioner
 • Utskrivningar och inskrivningar

Inskrivningen inkluderar riskbedömningar då sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ställer omvårdnadsdiagnoser. Har patienten risk för fall? Risk för undernäring? Risk för trycksår? Risk för ohälsa i munnen? Vid risk startar man en aktivitetsplan, vilket omfattar åtgärder som ska tas för att förebygga ohälsa för patienten.

Man hinner ofta med en hel del men ibland sker akuta insjuknanden. Omhändertagandet av denna patient kommer då prioriteras och avdelningen hjälps åt. 

18:00 – Glöm inte din rast! Det är okej att delegera arbetsuppgifter och att ta stöd från kollegor.

19:00 – De flesta patienter har kvällsmediciner. Vid denna tid förbereder vi läkemedel för administrering medan undersköterskor startar kvällskontroller.

20:30 – Förhoppningsvis är man färdig med utdelningen av läkemedel vid denna tid. På hjärtavdelningen är det nu dags att tolka patienters hjärtövervak. Detta, tillsammans med aktivitetsplaner, inskrivningar/utskrivningar och statusuppdateringar journalförs.

21:00 – Nu är det dags att rapportera till nattpersonalen!

21:30 – Och så blir det hemgång..

Det är svårt att förutspå hur ett arbetspass kommer se ut men jag hoppas jag kunde belysa hur varierande sjuksköterskans roll kan vara. Jag studerar nu till läkare men har aldrig ångrat mina karriärval.

Ansökan till VT 2024 öppnar idag, 15 september. Tveka inte om du är intresserad.

Lycka till!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg