Praktik på läkarprogrammet

De 2 senaste veckorna har varit fulla av spännande praktik, och jag är inne på min sista praktikvecka för detta så kallade ”praktikblock”. Förra veckan fick jag spendera på lite mer avancerade vårdavdelningar som hjärtintensivvårdsavdelning (HIA). Där fick jag öva på akuthandläggning enligt ABCDE – ett strukturerat omhändertagande av en patient som syftar primärt till att identifiera livshotande tillstånd i rätt ordning. Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure. Jag fick även träna på att ta blodgaser – ett arteriellt blodprov som man tar i handleden, vilket är ett vanligt prov man kan ta under A-E handläggningen. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är något vi börjat hålla på med alltmer i de senare terminerna. Men redan under termin 1 fick vi spendera några dagar på vårdcentraler för att se hur ett samtal mellan läkare och patient kan gå till. Vi som studenter hade i uppgift att öva på konsultationstekniker i hur man tar så kallad anamnes (sjukdomshistoria). Men vi kunde även få öva på att ta blodtryck samt lyssna på hjärta och lungor. Termin 2-3 såg ganska likadant ut och vi fick fortsätta öva på samtalstekniker och statusundersökningar. Men varje termin bygger vidare på äldre kunskap och vi fick på så sätt en allt mer djupare förståelse. Exempelvis- från att först lära oss vart vi hör hjärtats olika delar som bäst, till att karaktärisera ett blåsljud beroende på vart vi hör den och när den hörs i relation till hjärtslagen. 

Men hur mycket praktik har vi egentligen som läkarstudenter? Under termin 1-3 blev det sammanlagt några dagar på vårdcentral. I anslutning till placeringarna hade vi även lärotillfällen för att öva statusundersökningar på varandra. Däremot under termin 4-5 har vi varit på sjukhus och träffat patienter dagligen och undervisningen är mer praktisk än teoretisk. Nu under termin 5 har vi praktikblock som består av 3 veckor. Dessa praktikblock liknar ett vanligt jobb, från 8-16 varje dag och full närvaro är förväntat. Missade praktikdagar måste alltså tas igen. Vi roterar avdelningar vecka för vecka för att se och lära så mycket som möjligt. Det går inte att önska avdelning utan vi blir placerade randomiserat. Däremot gör vi våra sjukhusval och önskar på så sätt vilket sjukhus vi vill spendera termin 4-7 på!

Och så har vi såklart praktiska examinationer. Dessa kallar vi OSCE (står för objective structured clinical examination). Den första examinerande OSCE vi hade var i slutet av termin 4. Inför det hade vi 2 riktiga, men inte examinerande, OSCE-tillfällen som lärotillfälle och förberedelse. Examinationen går ut på att under begränsad tid ta anamnes och utföra korrekta statusundersökningar på respektive station där uppgifterna ser annorlunda ut. 

Praktiken är otroligt kul och det är nu man får chans att verkligen utvecklas. Termin 5 har definitivt varit den roligaste terminen hittills, men än är det 7 kvar.

Önskar er alla en fin vecka framöver och så ses vi på bloggen framöver!

/ Eileen, läkarstudent. 

Bild på mina fina klasskamrater Felix (vänster) och Oscar (höger) från när vi repeterade våra HLR-kunskaper!

0 kommentarer

Relaterade inlägg