Ett dagpass som sjuksköterska

Hej!

Många av oss befinner sig i något typ av jullov, och kanske har man tagit tillfället i akt och vilat. Denna jul uppfyllde jag däremot min årliga tradition av att jobba på sjukhuset.

Jag är sedan tidigare legitimerad sjuksköterska. Innan sjuksköterskeprogrammet kunde jag inte ens föreställa mig vad de olika yrkesprofessionerna gjorde. TV-serier har nämligen en tendens att sudda alla linjer vad gäller arbetsfördelning.

Sjuksköterskeyrket har dessutom en stor variation i roller att erbjuda. Du har sjuksköterskan i prehospitalvård på ambulansen, i primärvården på en vårdcentralsmottagning, inom slutenvården på en avdelning, på operation och intensiven som specialiserad sjuksköterska samt hemma hos patienten som ASIH.

Så jag tänkte att det vore intressant att dela med mig av hur ett typisk dagpass som sjuksköterska inom slutenvården kan se ut.

07:00 – Dagen börjar! Dags att stämpla in och ta rapport från nattpersonalen.

07:20 – Överrapporteringarna tar oftast längre tid än förväntat, men det är säkrast att få en ordentlig översikt. Vi har 6 patienter per vårdteam på min avdelning. Ett team inkluderar en sjuksköterska, en undersköterska, en överläkare och en ST- eller AT-läkare vardagar. Ibland har vi studenter som hänger på.

07:40 – Kvällspersonalen delar morgonmedicinerna för att underlätta för dagpersonalen. Ibland kan det däremot ske förändringar i läkemedelslistan, och nya patienter kan skrivas in under natten. Det som ska dras upp från ampuller, spädas eller blandas kommer inte heller vara förberett. Det är därför bra att kontrollera alla läkemedel innan man lämnar läkemedelsrummet, så slipper man springa in och ut ur patientrummen.

Vid detta lag börjar undersköterskan ta vitala parametrar. Detta innebär kontroller som blodtryck, puls, temperatur, andningsfrekvens och syresättning. Blodsockernivå mäts där de behövs. I bästa fall går man in till patienterna samtidigt, så kan sjuksköterskan smidigt se parametrarna innan läkemedel delas ut.

09:00 – Om inget avvikande sker har alla patienter fått läkemedel och frukost. Då är det dags för ett möte framför ”patienttavlan”. Här går vi tillsammans snabbt igenom alla inskrivna patienter med läkarna, för att se om vi har några som ska gå på undersökning eller hemplaneras. Koordinatorn har kontakt med andra koordinatorer under dagens gång och samarbetar för att ta emot aktuella patienter. Detta sker för att skapa en mer organiserad översikt av vårdplatserna i sjukhuset.

09:15 – Vi rondar! Kanske? Det beror på vilken sjuksköterska som får gå först. En rond innebär en diskussion med teamet gällande patientens tillstånd och kan ibland vara länge. Sjuksköterskan och undersköterskan har oftast mest kontakt med patienterna och ger en uppdatering gällande deras status. Efter kontroll av prover och ett besök till patienten för statusundersökning, så kommer man fram till en plan. Ibland är detta nya läkemedel, prover, undersökning eller en utskrivning.

I fallet av en utskrivning är det sjuksköterskans ansvar att kommunicera med kommunen vid behov av hjälp hemmavid. Vi ger patienten muntlig och skriftlig information relaterade till deras vårdprocess, ser till att checklistor uppfyllts samt samordnar för att planera hemgång.

Man försöker samtidigt hinna med de nya uppgifterna som dyker upp till följd av ronden.

Innan lunch – Det kan hända att patienter åker till/från behandlingar och undersökningar under dagen. Ibland krävs sjuksköterskekompetens under transport och man får kort lämna avdelningen. De tiderna man bör passa är dock inte endast läkemedelsutdelningarna. Vissa åtgärder följer specifika tidsscheman. Det kan vara antibiotika som ska ges 1 timme före operation, ett dränage som ska öppnas var 4:e timme, eller ett tryckförband som ska släppas var 30:e minut. 

Det går däremot aldrig att förutspå hur dagen kommer se ut. Vid akuta försämringar hjälps alla åt och resterande arbetsuppgifter får vänta. Detta kommer då kasta om dagens arbetsuppgifter, men man får prioritera och delegera vidare.

Det är även viktigt att göra punktinsatser där det behövs. Om en kollega har tyngre arbetsuppgifter den dagen så hoppar man in för att avlasta. En stor del av vårdarbetet är samarbete.

Efter lunch – De flesta utskrivningarna sker efter lunch då både sjuksköterskan och läkaren behöver hinna med sina samtal innan patienten skickas hem. Detta innebär oftast att en inskrivning sker strax efter, och då får man hålla i ett inskrivningssamtal.

13:30 – De flesta tar läkemedel på morgonen, eftermiddagen och kvällen, om inte mer frekvent. Nu är det dags för eftermiddagsmedicinerna.

14:00 – Kvällspersonalen börjar kl:13:00 och har gått på ett möte samt haft tid att läsa på om patienterna. Nu sker därmed en muntlig överrapportering mellan sjuksköterskorna och undersköterskorna.

15:00 – De sista timmarna spenderas med kvarvarande arbetsuppgifter och journalföring. Det är viktigt att allt relevant hamnar i journalsystemet. 

15:30 – Nu är det dags för hemgång?!

Detta är den grundläggande strukturen av ett dagpass, enligt mina erfarenheter. Jag har inte gått in i detalj när det kommer till mer specifika arbetsuppgifter då dessa varierar mellan olika avdelningar. En sjuksköterska som jobbar med lungmedicin kommer inte göra allt en sjuksköterska på hjärtavdelningen gör, och vice versa. Man blir ganska specialiserad inom sitt område redan innan vidareutbildningen, och det finns verkligen mycket man kan göra som sjuksköterska inom vården.

En aspekt jag inte tagit upp är studenthandledning. Ibland har man med sig sjuksköterskestudenter. Då ser fördelningen av arbetsuppgifter lite annorlunda ut, och man får ta ett steg tillbaka för att uppfylla handledarrollen. Även detta bidrar med dynamik till arbetslivet. Vissa sjuksköterskor tar sig ann större delar av utbildningsansvaret och får administrativ tid för detta.

Personalen går även på utbildningar som driver fram kompetensen på avdelningen, eller leder till nya delegeringar. Det kan även vara utbildningar som möjliggör upprätthållande av kompetens.

Sjuksköterskeyrket kan alltså vara slitsamt, men även spännande. Jag har en stor respekt för alla mina kollegor och all personal som bidrar till vårdarbetet. Jag hoppas detta gav er lite klarhet, om inte nyfikenhet.

God fortsättning!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg