Sjuksköterskeprogrammet, Termin 2- Översiktligt innehåll

Hej,

Termin 2 står för dörren och första praktiken väntar! I termin 1 genomförs en fältstudievecka för att bekanta sig med vårdmiljön men det är först i termin 2 som praktiken börjar på riktigt. Här samlar jag övergripande innehåll för vad som kan vara bra för dig att tänka på om du går andra terminen på sjuksköterskeprogrammet. Det kan hända att kursplanen för just ”ditt” program ser olik ut den jag presenterar här eftersom den uppdateras varje år men i min beskrivning har jag utgått ifrån den som gäller för HT-22.

Termin 2 (30 hp) består av två kurser: Forskningsmetodik (6 hp) och Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa (24 hp).

I den första kursen Forskningsmetodik, får du som student fördjupa dig i hur forskning skapas och verkar för att forma sjukvården. Varför behövs forskning i sjukvården och i samhället? Hur bedriver man forskning och varför måste du som sjuksköterska kunna använda dig av forskning i ditt yrkesutövande?

Ni kommer att få lära er om olika forskningsmetoder för att förstå skillnaden på hur olika typer av forskning bedrivs. Det finns till exempel forskning som samlas in med hjälp av intervjuer och så finns det forskning som samlas in med hjälp av enkäter. Många upplever denna kurs som svår och det kan bero på att den lägger sig på en högre nivå jämfört med de andra kurserna. Vanligtvis brukar studenterna få lära sig kunskapen om något, till exempel människans anatomi. Föreställ dig nu att du istället ska lära dig om ”kunskapen om kunskapen om något”, det vill säga kunskapen om hur forskning samlas in för att förstå världens alla problem. Det kräver en högre förståelse och är mer energikrävande men fullt möjligt att lära sig.

Den andra kursen Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa har som mål att förbereda dig inför den första praktiken på programmet som är inom äldreomsorgen. Kursen består av olika delmoment (eller ”underkurser”) såsom farmakologi och mikrobiologi för att du ska lära dig teoretiska baskunskaper om läkemedel, smittspridning och hygien innan du går ut på praktik. I denna kurs kommer du även att examineras i att ta blodprover och i att ge subkutana injektioner såsom insulinsprutor i magen.

Hoppas jag kunde vara till hjälp, glöm inte att skriva till mig på https://blog.ki.se/studentbloggen/sample-page/ om du har några frågor!

/Johanna

Johanna sjuksköterskestudent

Johanna sjuksköterskestudent

Jag läser termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och är som mest intresserad av hälsa och sjukvård ur ett globalt perspektiv. När jag var liten var min största dröm att få åka någonstans inom Centralafrika och upptäcka den naturrika regnskogen. Nu, 20 år senare är jag påväg att ta mitt första kliv utanför Europa och till Uganda med KI's hjälp och min dröm har (nästan) gått i uppfyllelse. Jag är väldigt intresserad av utbildning och undervisning så har du några som helst frågor om sjuksköterskeutbildningen eller studentlivet på KI är det bara att skriva till mig. Vi hörs!

0 kommentarer

Relaterade inlägg